Vymazanie účtu

Ak si želáme vymazať účet, v obrazovke otvorených účtov stlačíme tlačidlo Vymazať účet (alebo klávesu DELETE).

Ak účet neobsahuje žiadne položky, je možné ho vymazať bez potvrdenia. Ak účet obsahuje položky, otvorí sa vám potvrdzujúce okno ktoré vidíte nižšie.

Last updated