Zoznam tovarov

Režimy zobrazenia tovarov

Aplikácia PORTOS Pokladňa umožňuje dva režimy zobrazenia zoznamu tovarov:

  • Zobrazenie vo forme zoznamu: vhodné pri používaní aplikácie PORTOS Pokladňa s použítím klávesnice.

  • Zobrazenie vo forme dlaždíc: vhodné pri používaní aplikácie PORTOS Pokladňa s dotykovou obrazovkou.

Tip

Veľkosť dlaždice tovaru či veľkosť písma v nej je možné zmeniť v nastaveniach aplikácie PORTOS Pokladňa.

Režim zobrazenia je možné prepnúť prepínačom v ľavom dolnom rohu v obrazovke predaja.

Prispôsobenie zoznamu tovarov

Pre prispôsobenie zoznamu tovarov zvoľte v hlavnej ponuke položku Nastavenia a následne zvoľte sekciu Zoznam tovarov.

K dispozícii sú nasledovné prepínače:

Zobrazenie zoznamu tovarov

Umožňuje určit predvolenú formu zobrazenia zoznamu tovarov v obrazovke predaja. Dostupné sú tieto možnosti:

  • Zoznam

  • Dlaždice

Šírka dlaždice tovaru

Určuje šírku dlaždice tovaru, vyjadrenú v pixeloch.

Výška dlaždice tovaru

Určuje šírku dlaždice tovaru, vyjadrenú v pixeloch.

Veľkosť písma v dlaždici tovaru

Určuje veľkosť písma v dlaždici tovaru, vyjadrenú v pixeloch.

Zoradenie tovarov

Určuje, akým spôsobom sú tovary zoradené. Dostupné sú tieto možnosti:

  • Podľa čísla: tovary sú zoradené podľa čísla

  • Podľa názvu: tovary sú zoradené podľa názvu

  • Podľa poradia a čísla: tovary sú zoradené podľa poradia. Tovary s rovnakým poradím sú ďalej zoradené podľa čísla.

  • Podľa poradia a názvu: tovary sú zoradené podľa poradia. Tovary s rovnakým poradím sú ďalej zoradené podľa názvu.

Číselník tovarov

Určuje, ktorá vlastnosť má byť použitá pre zobrazenie čísla tovaru. Dostupné sú tieto možnosti:

  • Číselný kód: kód priradený k tovaru

  • Alternatívne (čiarové) kódy: prvý z aternatívných kódov priradených k tovaru

Zobraziť cenu tovaru bez DPH

Určuje, či majú byť ceny vyjadrené bez DPH alebo vrátane DPH.

Last updated