Zoznam tovarov
V klasickom (nedotykovom) režime sa v Obrazovke predaja zobrazujú tovary vo forme zoznamu.
Zobrazenie zoznamu tovarov nedotykovom rozhraní
Tip: Spôsob zoradenia tovarov (podľa názvu alebo podľa číselného označenia) je možné nastaviť v aplikácii BackOffice v sekcii Nastavenia > Zariadenia.
V dotykovom režime sa v Obrazovke predaja zobrazujú tovary vo forme dlaždíc. Na ľavej strane sú zobrazené tovarové skupiny. Na pravej strane sú zobrazené tovary v danej tovarovej skupine.
Zobrazenie zoznamu tovarov dotykovom rozhraní
Tip: veľkosť dlaždice tovaru je možné zmeniť v konfigurácii aplikácie Pokladňa.
Copy link