Zmena umiestnenia

Ak potrebujeme niektorý z účtov premiestniť na iný stôl alebo do inej zóny (miestnosti), označíme v režime zobrazenia riadok účtu. V režime dlaždíc a mapy označíme dlaždicu stola a v pravom paneli zvolíme požadovaný účet. Následne stlačíme tlačidlo so symbolom "Zmena umiestnenia" v ponuke na aplikačnej lište Otvorené účty (alebo klávesu F4).
Obrazovka otvorených účtov v aplikácii Pokladňa
Po stlačení tlačidla sa zobrazí zoznam stolov. Po výbere stola stlačte tlačidlo "Potvrdiť". Ak si neželáte zmeniť umiestnenie účtu, stlačte tlačidlo "Zrušiť".