Zmena umiestnenia

Ak si želáme niektorý z účtov premiestniť na iný stôl alebo do inej zóny (miestnosti), označíme v režime zobrazenia riadok účtu. V režime dlaždíc a mapy označíme dlaždicu stola a v pravom paneli zvolíme požadovaný účet. Následne stlačíme tlačidlo "Zmena umiestnenia" v aplikačnej lište (alebo klávesu F4).

Po stlačení tlačidla sa zobrazí zoznam stolov. Po výbere stola stlačte tlačidlo "Potvrdiť". Ak si neželáte zmeniť umiestnenie účtu, stlačte tlačidlo "Zrušiť".

Hromadná zmena umiestnenia

Ak si želáte upraviť viacero účtov naraz, zobrazte účty v režime zoznamu a označte pomocou prepínača v prvom stĺpci tabuľky tie účty, ktoré si želáte upraviť. Potom stlačte tlačidlo "Zmeniť umiestnenie", alebo klávesu F4.

Last updated