Objednávkové zariadenia

Objednávkové zariadenia sú zariadenia slúžiace na zobrazenie alebo tlač objednávok - tzv. bonov. Napríklad kuchynská alebo barová tlačiareň.

Zoznam objednávkových zariadení

Zoznam všetkých existujúcich objednávkových zariadení je možné prezerať v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Objednávkové zariadenia.

Vytvorenie nového objednávkového zariadenia

Nové objednávkové zariadenie vytvoríme stlačením tlačidla PRIDAŤ, ktoré sa nachádza v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Objednávkové zariadenia, nad tabuľkou objednávkových zariadení.

Aplikácia nás presmeruje do obrazovky úpravy objednávkového zariadenia, kde je možné nastaviť jeho vlastnosti. Po vložení všetkých potrebných údajov zariadenie vytvoríme stlačením tlačidla "Vytvoriť".

Aktívne

Určuje, či je objednávkové zariadenie označené ako aktívne alebo neaktívne. Ak je objednávkové zariadenie označené ako neaktívne, spracovanie objednávok bude na tomto zariadení preskakované. To je užitočné najmä v prípade, ak objednávkové zariadenie dočasne nechcem používať, prípadne na objednávkovom zariadení nastane porucha.

Názov

Názov objednávkového zariadenia. Odporúčame nezameniteľné označenia, ako napríklad "Bar", "Kuchyňa" alebo "Terasa".

Umiestnenie

Umiestnenie, resp. adresa objednávkového zariadenia. Podporované sú viaceré formáty:

  • Formát sieťového umiestnenia \\ip-adresa-alebo-nazov-počítača\názov-tlačiarne . Napríklad \\HP-DESKTOP\Bar alebo \\192.168.1.10\Kuchyna. Tlačiareň nastavená týmto spôsobom musí byť nainštalovaná na rovnakom počítači, na ktorom je nainštalovaný systém Portos.

  • Formát sieťovej tlačiarne ip-adresa:port . Napríklad 192.168.1.10:9100.

Typ

Typ zariadenia (výrobca a model zariadenia). Výberom rôznych podporovaných typov zariadenia sa sprístupňujú dodatočné možnosti v sekcii Nastavenia, ktoré sa týkaju napríklad písma, počtu kópii, vzhľadu objednávky alebo tlače grafického loga.

Vymazanie objednávkového zariadenia

Existujúce objednávkové zariadenie vymažeme stlačením tlačidla Odstrániť, ktoré sa nachádza v ponuke (tlačidlo so symbolom troch bodiek) v poslednom stĺpci tabuľky objednávkových zariadení.

V prípade, že si prajete odstrániť viacero objednávkových zariadení naraz, označte riadky pomocou prvého stĺpca tabuľky a následne kliknite na tlačidlo "Odstrániť označené".