PORTOS Dokumentácia
Ask or search…
K
Links
Comment on page

Záloha databázy

Pravidelná záloha databázy

Pre vytvorenie pravidelnej zálohy databázy je možné postupovať nasledovne:
Otvoríme ponuku štart a začneme písať názov aplikácie "Plánovač úloh" alebo "Task Scheduler" pri anglickej verzii systému Windows.
Vyhľadávanie plánovača úloh v ponuke štart
Až sa aplikácia medzi výsledkami zobrazí, klikneme na možnosť otvoriť aplikáciu (Open).
Aplikácia plánovač úloh, ktorá je súčasťou systému Windows
V ponuke na pravej časti zvolíme možnosť "Vytvoriť úlohu" (Create Task). Otvorí sa dialógové okno pre upresnenie vytváranej úlohy.
V úvodnej záložke zvolíme názov úlohy (napríklad "Záloha databázy PORTOS").
V druhej záložke (Triggers) pridáme akcie, na základe ktorých sa bude úloha pravidelne spúštať.
V tretej záložke akcia (Actions) pridáme novú akciu stlačením tlačidla Nová (new) a určíme tieto vlastnosti:
 • Akcia: spustiť program
 • Program: nájdeme BAT súbor, ktorý sa nachádza v umiestneníC:\Program Files (x86)\NineDigit\PORTOS\API\MongoDB\scripts\zalohaDB.bat"
 • Argumenty: zvolíme názov databázy (štandardne POS2).
 • Začať v: adresár, v ktorom má vzniknúť priečinok so zálohou. Napríklad na USB kľúči alebo inom disku, aby pri poškodení pevného disku C neboli údaje stratené. V zadanom adresári vznikne priečinok vo formáte: db_backup_yyyyMMdd-hhmmss kde yyyyMMdd-hhmmss je nahradený aktuálnym dátumom a časom, zálohy sa tak vzájomne neprepisujú.
V prípade potreby upravte aj iné vlastnosti plánovanej úlohy. Plánovanú úlohu vytvoríte stlačením tlačidla OK.

Ručná záloha databázy

 1. 1.
  Na hlavnom počítači, na ktorom je nainštalovaná služba PORTOS API otvoríme ponuku štart a začneme písať názov aplikácie "Portos Monitor".
 2. 2.
  Až sa v nájdených výsledkoch aplikácia zobrazí, zvolíme a otvoríme ju.
 3. 3.
  V prípade, ak sa nás systém opýta na potvrdenie otvorenia aplikácie, stlačíme Áno.
 4. 4.
  Otvoríme záložku utility
 5. 5.
  Pri položke Záloha databázy stlačíme tlačidlo Otvoriť.
Sekcia utility v aplikácii PORTOS Monitor
Otvorí sa konzolové okno, ktoré po chvíli končí výpisom podobným tomu, ktorý je uvedený nižšie a obsahuje:
 • umiestnenie na počítači, kde bola záloha vytvorená
 • umiestnenie na počítači, kde sa nachádza dávkový súbor, ktorý je potrebné spustiť, aby sa záloha databázy obnovila.
* * * Zaloha databazy prebehla uspesne * * *
-- Zaloha databazy bola vytvorena v adresari: "C:/zaloha/db_backup_20210216-173810/"
-- Pre obnovu databazy spustite davkovy subor C:/zaloha/db_backup_20210216-173810/restore_db.bat
Press any key to continue . . .
Stlačením akejkoľvek klávesy sa okno zatvorí.