Spojenie účtov

V prípade, ak si želáme viaceré účty spojiť do jedného, v obrazovke otvorených účtov zobrazte účty v režime zoznamu a označte pomocou prepínača v prvom stĺpci tabuľky tie účty, ktoré si želáte spojiť. Potom stlačte tlačidlo "Spojiť", alebo klávesu F5.

Aplikácia následne zobrazí dialógové okno, v ktorom vyberiete ten účet, do ktorého budú spojené zvolené účty.

Stlačením tlačídla Spojiť účty (alebo klávesy ENTER) sa účty zlúčia. Ak si účty neželáte spojiť, stlačte tlačidlo Zrušiť (alebo klávesu ESC).

Vedeli ste?

Spájanie účtov môže byť povolené alebo zakázané zvlásť pre každého používateľa systému PORTOS.

Last updated