Otvorené účty

Na tejto obrazovke vidíte všetky účty, ktoré ešte neboli uzavreté (vytlačené na tlačiarni). Zobrazenie stolov sa líši v nedotykovom a dotykovom prostredí aplikácie Pokladňa.

Vytvorenie a úprava zón je možná v aplikácii BackOffice v sekcii Nastavenia > Zóny.

Last updated