Rozdelenie účtu

Rozdeľovanie účtov, spájanie účtov alebo presun položiek medzi účtami. Všetky úkony zvládnete s aplikáciou PORTOS Mobilný čašník.

Ak si želáte rozdeliť účet, v obrazovke detailu účtu klepnite v pravej hornej časti menu ikonu pre rozdelenie účtu (na obrázku nižšie). Po klepnutí na toto tlačidlo sa zobrazí obrazovka rozdelenia účtu.

Označenie položiek na presun

Pod každou položkou účtu sa nachádzajú dve tlačidlá pre úpravu presúvaného množstva:

  • Tlačidlo "->": presun 1 kusu na pôvodný účet

  • Tlačidlo "<-": presun 1 kusu na rozdelenie

Ako aj indikácia počtu, ktorý zostáva na pôvodnom účte, a ktorý je určený na rozdelenie.

V spodnej časti obrazovky, pod zoznamom položiek, sa nachádza:

  • "Zostávajúca suma": celková suma pôvodného účtu (na ľavej strane)

  • "Suma na rozdelenie": celková suma položiek určených na presun (na pravej strane).

Dokončenie rozdelenia účtu

Pre dokončenie rozdelenia účtu klepnite na tlačidlo so symbolom "✔" v pravom spodnom rohu obrazovky. Aplikácia vás vyzve na voľbu režimu, v ktorom si želáte rozelenie dokončiť.

K dispozícii sú tri možnosti:

Uzavrieť účet

Zvolením tejto možnosti sa vytvorí z označených položiek nový účet, ktorý je pripravený na uzatvorenie. Aplikácia zároveň zobrazí obrazovku uzatvorenia účtu, v ktorej je možné dokončiť proces vyhotovenia daňového dokladu.

Po vyhotovení daňového dokladu (uzatvorení dokladu) aplikácia zobrazí opäť obrazovku rozdelenia, obsahujúcu zostávajúce položky.

Vytvoriť nový účet

Presúvané položky budú presunuté na nový účet, ktorý bude evidovaný v rovnakom stole, pričom do názov účtu ponesie názov pôvodného účtu a doplnený symbol hviezdičky "*".

Presunúť na iný účet

Presúvané položky budú presunuté na iný, existujúci účet. Aplikácia zobrazí výzvu na zvolenie účtu zo zoznamu otvorených účtov (na animácii nižšie).

Last updated