Zoznam tovarových skupín

Pre rýchlejšie vyhľadanie tovarov sa na ľavej strane obrazovky nachádza zoznam tovarových skupín, ktorý obsahuje:

  • špeciálnu kategóriu "Všetky"

  • špeciálnu kategoriu "Obľúbené"

  • zoznam všetkých tovarových skupín, zoradený podľa určeného poradia a abecedne, podľa názvu.

  • Tlačidlá pre prepínanie režimu zobrazenia tovarov

Tip

Pre prispôsobenie poradia tovarových skupín upravte vlastnosť "Poradie" v aplikácii PORTOS BackOffice, v sekcii Nastavenia - Tovarové skupiny.

Prispôsobenie zoznamu tovarových skupín

Pre prispôsobenie zoznamu tovarových skupín zvoľte v hlavnej ponuke položku Nastavenia a následne zvoľte sekciu Zoznam tovarov.

K dispozícii sú nasledovné prepínače:

Zobraziť zoznam tovarových skupín

Týmto prepínačom môžete určiť, či bude zoznam tovarových skupín v ľavej časti obrazovky predaja zobrazený, alebo skrytý.

Zobraziť skupinu Všetky

Týmto prepínačom určíte, či má byť v zozname tovarových skupín zobrazená položka "Všetky", ktorá obsahuje všetky tovary.

Zobraziť skupinu Obľúbené

Týmto prepínačom určíte, či má byť v zozname tovarových skupín zobrazená položka "Obľúbené", ktorá obsahuje tovary označené ako obľúbené.

Zachovať voľbu tovarovej skupiny

Týmto prepínačom určíte, či má byť po odchode a následnom návrate do obrazovky predaja ponechaná voľba poslednej označenej tovarovej skupiny, alebo či má byť vždy zobrazená prvá skupina v poradí.

Last updated