Uzatvorené účty

V sekcii "História dokladov" je možné prezerať zoznam účtov, pre ktoré už bol vyhotovený daňový doklad.

Pre zobrazenie zoznamu uzatvorených účtov klepnite v hlavnej ponuke na možnosť História dokladov. Zobrazí sa obrazovka, ktorá obsahuje zoznam účtov, zoradený podľa dátumu uzatvorenia.

Tip

Ak používate aplikáciu napríklad na smartfóne, alebo inom zariadení s vysokým a úzkym displejom, zariadenie môžete otočiť do vodorovnej polohy pre zobrazenie zoznamu v zhustenej podobe.

Filtre

Všetky aktívne filtre sú zobrazené nad tabuľkou s dokladmi. Každý aktívny filter je možné jednotlivo odstrániť kliknutím na ikonku krížika.

Predvolené filtre, ktoré sú aktívne vždy po otvorení obrazovky uzatvorených účtov, sú:

  • Rozsah denných uzávierok: predvolená je aktuálna uzávierka. Zobrazené sú tak účty uzatvorené od poslednej dennej uzávierky.

  • fiskálna tlačiareň: nastavené na zariadenie, ktoré je nastavené ako "predvolená fiskálna tlačiareň" v nastaveniach zariadenia, v aplikácii Backoffice.

Detail uzatvoreného účtu

Pre otvorenie podrobností o uzatvorenom účte klepnite na tento účet v zozname účtov.

Zobrazí sa bočný panel, obsahujúci informácie o účte. V hornej časti panelu sa nachádza menu (ikonka s troma bodkami), ktoré poskytuje prístup k týmto akciám:

  • Zrušiť doklad: zruší doklad (vhodné napríklad po omyle obsluhy).

  • Vytlačiť kópiu: vytlačí kópiu dokladu na fiskálnej tlačiarni, ktorá bola použitá pre uzatvorenie účtu.

  • Vytlačiť predbežný doklad: na predvolenej objednávkovej tlačiarni vytlačí predbežný účet, ktorý obsahuje priestor pre prepitné ako aj podpis hosťa.

Last updated