Vyhľadanie tovaru

Spôsoby vyhľadania tovaru pomocou vyhľadávacieho poľa v obrazovke predaja.

Aplikácia PORTOS Pokladňa podporuje v obrazovke predaja rôzne spôsoby vyhľadávania tovaru:

  1. podľa názvu

  2. podľa čísla

  3. podľa skratky tovarovej skupiny

  4. v "kalkulačnom režime"

Inteligentné vyhľadávacie pole kombinuje všetky vyššie uvedené spôsoby zároveň.

Vyhľadávanie tovaru podľa názvu

Vkladaním znakov do vyhľadávacieho poľa je možné vyhľadať tovary podľa názvu, a to aj bez nutnosti používať diakritiku. Obsluha si tak nemusí pamätať ponuku podľa číselných kódov.

Vyhľadávanie tovaru podľa čísla

Vkladaním číslic do vyhľadávacieho poľa sú vyhľadávané tovary podľa číselného kódu. Prednostne je našeptaná možnosť s presnou zhodou kódu tovaru. Následne sú zobrazené aj iné tovary obsahujúce danú číslicu v kóde tovaru.

Vyhľadanie tovaru podľa skratky tovarovej skupiny

V systéme PORTOS je každý tovar priradený do niektorej tovarovej skupiny. A každá tovarová skupina má pridelené troj-písmenové skrátené označenie. Vložením troch znakov do vyhľadávacieho poľa sa zobrazia iba tovary podľa tovarovej skupiny s danou skratkou.

Vyhľadanie tovaru v "kalkulačnom režime"

Kalkulačný režim spočíva vo vložení množstva, symbolu hviezdy * a kódu (alebo názvu) tovaru. Týmto spôsobom tak okrem tovaru dokážete určiť aj želané množstvo.

Last updated