Úprava obchodného partnera

Pre vstup do režimu úpravy stlačte tlačidlo "Upraviť". V režime úpravy máte k dispozícií tlačidlá "Zrušiť" pre zahodenie zmien, alebo "Uložiť" pre uloženie zmien.

Vlastnosti obchodného partnera

Systém PORTOS umožňuje upravovať alebo prezerať nasledovné vlastnosti obchodného partnera:

Typ

Obchodných partnerov delíme na dve základné skupiny:

  • Dodávatelia - partneri, od ktorých prijímate tovar. Párujú sa so skladovými pohybmi typu Príjemka.

  • Odberatelia - partneri, ktorým tovar dodávate. Párujú sa so skladovými pohybmi typu Výdajka a Faktúra.

Ak si niektorého z obchodných partnerov prajete využívať v oboch prípadoch, jednoducho mu nastavte typ na Neznámy.

Názov

Názov obchodného partnera, napríklad názov spoločnosti, podľa ktorého môžete obchodných partnerov vyhľadávať.

Aktívny

Určuje, či sa obchodný partner môže používať pri párovaní so skladovými pohybmi. Vhodné napríklad, ak si prajete obchodného partnera stále evidovať, ale neprajete si párovať s ním ďalšie skladové pohyby.

IČO

IČO spoločnosti (alebo rodné číslo pri živnostiach). Každý obchodný partner musí mať pridelené jedinečné IČO.

DIČ

DIČ spoločnosti.

Číslo zápisu v registri

Priestor pre vloženie čísla vložky v obchodnom registri.

Platcovstvo DPH

Indikácia, či je obchodný partner platca DPH.

IČ DPH

IČ DPH spoločnosti.

Splatnosť

Splatnosť uvedená v dňoch. Ak spárujete obchodného partnera so skladovým pohybom, dátum splatnosti bude automaticky nastavený podľa tejto hodnoty.

Zľava

Zľava v percentách. Ak spárujete obchodného partnera so skladovým pohybom, výška zľavy bude automaticky nastavená podľa tejto hodnoty.

Bankové účty

Priestor pre evidenciu bankových účtov obchodného partnera. Niektorý z bankových účtov môžete nastaviť ako "predvolený". Práve takto označený bankový účet potom bude v spárovanom skladovom pohybe vyplnený v sekcií o platobných informáciach.

Adresy

Priestor pre evidenciu adries obchodného partnera. Každú adresu môžete označiť niektorým z prednastavených kategórii (typov), ako napríklad adresa sídla, dodacia adresa, fakturačná adresa alebo iná.

Po spárovaní obchodného partnera sa adresy použijú v sekcii o dodacích adresách.

Kontakty

Priestor pre evidenciu kontaktov (osôb) obchodného partnera. Niektorý z kontaktov môžete označiť ako "predvolený". Takto označený kontakt bude zobrazovaný v zozname obchodných partnerov.

Last updated