Ako spustiť Qerko

Pred spustením Qerka vo vašom podniku je potrebné pripraviť niekoľko vecí. V tejto sekcii sme zhrnuli niekoľko bodov, na ktoré netreba zabudnúť.

So všetkým vám radi pomôžeme. Neváhajte sa obrátiť na svojho servisného technika pre pomoc s nasadením Qerka vo vašom podniku.

1. Overte vaše hardvérové a softvérové vybavenie

Pre používanie Qerka je potrebné:

  • Mať systém Portos vo verzii 4 a novšej

  • Mať Portos API nainštalovanú na počítači, ktorý:

    • používa operačný systém Windows 10 alebo novší (neodporúčame Windows 7 alebo 8)

    • je k internetu pripojený pomocou sieťového káblu (neodporúčame Wifi pripojenie)

2. Vytvorte zóny a stoly

V prípade, ak budete prijímať nielen predom platené take-away objednávky, ale umožníte hosťom platiť či objednávať na účty priradené k stolom, na stoloch vo vašom podnilku je potrebné rozmiestniť QR kódy, ktoré sú súčasťou inštalačného balíka, ktorý získate po podpise zmluvy od spoločnosti Qerko.

QR kódy sú bežne vyhotovené vo forme nálepiek. V prípade, ak si neželáte použiť na stoly nálepky, vhodnou alternatívou je použitie drevených kociek. Odporúčané je však použitie nalepovacích QR kódov.

Zóny a stoly je možné spravovať v aplikácii BackOffice, v časti Nastavenia - Zóny.

3. Pripravte jedálny lístok

Ak budú vaši hostia cez Qerko nielen platiť, ale aj objednávať či doobjednávať, je vhodné pripraviť jedálny lístok.

Tovary, ktoré sa hosťom zobrazujú v aplikácii Qerko, sú získavané priamo z PORTOS-u. Akékoľvek zmeny v tovaroch tak vykonávajte napríklad cez aplikáciu PORTOS BackOffice (alebo hromadným importom a exportom v aplikácii PORTOS Link).

Editácia tovarov v prostredí Qerko restaurant admin, s výnimkou fotografii, nie je odporúčaná.

Ako pripraviť kvalitný jedálny lístok?

  • Odstráňte neaktuálne tovary.

  • Opravte gramatické chyby či chýbajúci diaktritiku.

  • Nezabudnite na pútavé fotografie.

  • K tovarom, ktoré si to žiadajú, je možné doplniť tzv. "modifkátory", vďaka ktorým môže hosť bližšie upresniť želaný spôsob prípravy svojho jedla či nápoju.

Všetky tipy ohľadom prípravy kvalitného a pútavého digitálneho jedálneho lístka nájdete tu.

4. Spárujte stoly s QR kódmi

Každý QR kód je potrebné v prostredí "Qerko restaurant admin" spárovať so stolom. Pre prístup do rozhrania Qerko restaurant admin kontaktujte technickú podporu Portos.

Nezabudnite, ak sa rozhodnete preusporiadať stoly vo vašom podniku, upravte zóny a stoly v systéme Portos a napríklad cez aplikáciu Qerko overte, že po nasnímaní QR kódu sa zobrazí správny stôl.

Last updated