Zľava na celý účet

V prípade, ak si želáte na celý účet aplikovať percentuálnu zľavu, v aplikačnej lište v obrazovke predaja stlačte tlačidlo Zľava (tlačidlo s ikonkou percenta), alebo stlačte kláves F3)..

Otvorí sa dialógové okno, v ktorom je možné vložiť zľavu vyjadrenú v percentách, teda v rozmedzí 0 až 100 s presnosťou až na dve desatinné miesta. Pre nastavenie zľavy na účet stlačte tlačidlo Potvrdiť (alebo klávesu ENTER). Ak si neželáte meniť zľavu pre účet, stlačte tlačidlo Zrušiť (alebo klávesu ESC).

Po potvrdení dialógového okna sa celková suma za účet automaticky prepočíta.

Informácia

Zľava na účet je aplikovaná iba na tie tovary, ktoré sú nastavené ako zľavniteľné v nastaveniach tovaru. Takto viete označiť tovary, ako napríklad cigarety, na ktorých sa zľava nemá aplikovať.

Tip

Zľavu na celý účet môžete súčasne kombinovať aj s dodatočnou zľavou na konkrétnu položku dokladu. Systém PORTOS tieto zľavy navzájom skombinuje.

Last updated