Ostatné
Powered By GitBook
Prenos nasnímaných údajov zo zberného terminálu do inventúry
Ak už ste nasnímali všetky tovary, ktoré sú predmetom inventúry, zatvorte aplikáciu PORTOS Zberný terminál a v aplikácii PORTOS BackOffice, v obrazovke úpravy inventúry, zvoľte import údajov.
Viac informácii nájdete v sekcii Skladové hospodárstvo - Inventúry.
Last modified 9mo ago
Copy link