Prenos nasnímaných údajov zo zberného terminálu do inventúry

Ak už ste nasnímali všetky tovary, ktoré sú predmetom inventúry, zatvorte aplikáciu PORTOS Zberný terminál a v aplikácii PORTOS BackOffice, v obrazovke úpravy inventúry, zvoľte import údajov.

Viac informácii nájdete v sekcii Skladové hospodárstvo - Inventúry.

pageVytvorenie novej inventúry

Last updated