Zmena typu nákupu

V prípade, ak si kupujúci rozmyslí, ako bude nákup konzumovať (na mieste, so sebou, ..), je možné zmeniť typ nákupu. Aplikácia PORTOS Pokladňa automaticky opraví priradenú sadzbu DPH (10% na mieste, či 20% so sebou a rozvoz) za zachovania pôvodnej ceny vrátane DPH. Priradenie správnej sadzby je však potrebné nastaviť pre každý tovar, ktorého sa takéto delenie sadzieb týka.

V aplikačnej lište stlačíme tlačidlo s ikonkou dodávky a popisom "Zmeniť typ nákupu" v aplikačnej lište, alebo stlačíme klávesu F6.

Hromadná zmena typu nákupu

Ak si želáte upraviť viacero účtov naraz, zobrazte účty v režime zoznamu a označte prepínačom v prvom stĺpci tabuľky tie účty, ktoré si želáte upraviť. Potom stlačte tlačidlo "Zmeniť typ nákupu", alebo klávesu F6.

Last updated