Nastavenia

Zaregistrovanie mobilného čašníka v aplikácii PORTOS BackOffice

Vytvorenie zariadenia

Prvým krokom pri aktivácii aplikácie PORTOS Mobilný čašník je v aplikácii PORTOS BackOffice vytvoriť nové "zariadenie" - vykonáte tak stlačením tlačidla "Pridať" v sekcii Nastavenia - zariadenia.

Do názvu vložte názov zariadenia (napríklad PDA1) a prostredie nastavte na "mobilný čašník".

Ak budete používať na predajnom mieste viac aplikácii PORTOS Mobilný čašník, uistite sa, že pre každý smartfón ste vytvorili vlastné zariadenie v aplikácii PORTOS Backoffice. Do každého smartfónu potom vložte prislúchajúci názov Zariadenia.

Udelenie prístupu na zariadenie

Aby bolo možné prihlásiť sa do aplikácie PORTOS Mobilný čašník, v aplikácii PORTOS BackOffice, v sekcii Nastavenia - Používatelia, upravte tie používateľské účty, pomocou ktorých sa budeme chcieť na smartfón prihlasovať.

Pri úprave používateľského účtu nájdeme sekciu "Zariadenia" a stlačíme tlačidlo "Pridať". Zo zoznamu zariadení zvolíme to zariadenie, ktoré sme vytvorili v predošlom kroku. Následne môžeme upraviť používateľské oprávnenia a stlačíme tlačidlo "uložiť".

Nastavenie aplikácie mobilný čašník

Po prvom otvorení aplikácie je nutné aplikáciu správne nastaviť tak, aby komunikovala s vašim pokladničným systémom PORTOS nainštalovaným na počítači.

Pre otvorenie obrazovky s nastaveniami, kliknite na ikonku menu v ľavom hornom rohu úvodnej obrazovky a následne na položku "Spojenie so serverom".

V obrazovke nastavení je sú k dispozícii nasledovné nastavenia:

  • Adresa API servera: adresa pokladničného servera na vašej prevádzke. Adresa by mala byť vo formáte "http:// IP adresa : port", napríklad http://192.168.1.10:3000. Číslo portu pokladničného servera je štandardne 3000.

  • Názov zariadenia: vložte zariadenie, ktoré ste vytvorili v aplikácii PORTOS BackOffice. Každé zariadenie v rámci prevádzky (počítač, tablet, smartfón) musí mať použitý vlastný názov. Viac informácií o možnostiach nastavení nájdete v sekcií nastavenie systému - zariadenia.

  • Povoliť notifikácie: určuje, či bude zariadenie preberať správy o činnosti ostatných zariadení v systéme PORTOS. Odporúčame toto nastavenie ponechať zapnuté a používať zariadene v priestore, ktorý je plne pokryty bezdrôtovou wifi sieťou, prípadne do zariadenia osadiť SIM kartu zariadenie z wifi siete odpojiť.

Po úprave nastavení stlačte tlačidlo "Uložiť" (ikonka diskety v pravom hornom rohu).

Last updated