Aktualizácia systému

Tento článok popisuje postup pri aktualizácii systému PORTOS.

Upozornenie

Pred zásahom do systému sa, prosím, dôkladne oboznámte s postupom v tomto článku. Nesprávne vykonaný postup môže mať za následok znefunkčnenie systému, alebo jeho nesprávnu činnosť. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok kontaktujte servisného technika.

Predtým, ako začnete

Overenie prechodu medzi verziami

Tento postup pokrýva aktualizáciu systému PORTOS od verzie 3.2 a novšej, v rámci tzv. "rovnakej verzie" - označenie oboch verzii (aktuálne nainštalovanej aj novej) musí mať zhodný prvý segment označenia verzie.

Príklad dovolených aktualizácii:

 • ✅ z verzie 3.2.X na verziu 3.3.Y

 • ✅ z verzie 3.3.X na verziu 3.3.Y

 • ✅ z verzie 4.0.X na verziu 4.0.Y

Príklad nepovolených aktualizácii (vykonáva vždy servisný technik):

 • ❌ z verzie 3.3.X na 4.0.Y (dôvod: postup je platný iba v rámci rovnakej verzie)

 • ❌ z verzie 3.2.X na 4.0.Y (dôvod: postup je platný iba v rámci rovnakej verzie)

 • ❌ z verzie 3.1.X na akúkoľvek (dôvod: postup je platný iba pre verziu 3.2 a novšiu)

Nainštalované verzie súčastí systému PORTOS je možné zistiť v zozname nainštalovaných aplikácii, v ovládacom panely systému Windows.

Zabezpečenie kompatibilných verzií

Pri aktualizácii systému PORTOS je potrebné udržiavať verzie súčastí systému PORTOS na všetkých zariadeniach v sieti tak, aby sa zhodovali ich verzie na úrovni prvých dvoch segmentov. To platí pre nasledovné súčasti:

 • PORTOS API

 • PORTOS Pokladňa

 • PORTOS Link

 • PORTOS Mobilný čašník (alebo PORTOS čašník)

Medzi súčasti, pre ktoré nie je potrebné dodržať kompatibilitu verzií, patrí:

 • PORTOS Monitor

 • PORTOS eKasa (a PORTOS eKasa Servis)

Príklad: PORTOS Pokladňa, PORTOS Link a PORTOS čašník vo verzii 4.0.X vyžadujú PORTOS API vo verzii 4.0.Y.

Zabezpečenie potrebných prostriedkov

Pre nainštalovanie aktualizácie je potrebné mať:

 • prístup k administrátorskému účtu systému Windows.

 • .MSI alebo .EXE inštalátory súčastí PORTOSU, ktoré sú vzájomne kompatibilné (v zmysle pokynov vyššie).

Postup aktualizácie

Aktualizácia PORTOS API

Aplikácia PORTOS API sa inštaluje iba na jediné zariadenie v rámci predajného miesta. Tento postup preto aplikujte iba na tzv. serverovskom/hlavnom počítači.

 1. Otvoríme zoznam nainštalovaných aplikácii v ovládacom panely systému Windows. V zozname nájdeme aplikáciu PORTOS API a odinštalujeme ju.

 2. Spustíme inštalátor (.msi súbor) príslušnej aplikácie (PORTOS API, PORTOS Link alebo PORTOS Pokladňa) a postupujeme podľa pokynov inštalátora. V prípade, ak sa inštalátor opýta na zastavenie služieb, volíme možnosť nezastavovať.

 3. Hotovo. Po úspešnom dokončení inštalátora sú v aplikácii PORTOS Monitor, v záložke "Služby" sekcie "Portos API server" a "Databáza" zobrazené so zeleným podfarbením.

Spustíme inštalátor aplikácie PORTOS Pokladňa a postupujeme podľa pokynov inštalátora.

Last updated