PORTOS Dokumentácia
Ask or search…
K
Links
Comment on page

Údaje o podnikateľovi

V sekcii údaje o podnikateľovi je možné nastaviť údaje o vašom podnikateľskom subjekte, ktoré sa budú zobrazovať na skadových pohyboch (faktúry, výdajky, ..).
Údaje o podnikateľovi je možné upravovať v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Údaje o podnikateľovi.
Úprava údajov o podnikateľovi v aplikácii PORTOS BackOffice

Bankové účty

V sekcii Bankové účty môžete mať vytvorené viaceré bankové účty. Na predtlači skladového pohybu sa použije ten, ktorý je označený ako predvolený.

Adresy

V sekcii "Adresy" môžete mať vytvorené viaceré adresy. Na predtlači skladového pohybu sa použije adresa, ktorej typ je "Sídlo".