Ostatné
Powered By GitBook
Uvedenie do prevádzky

Uvedenie on-line pokladnice do prevádzky

S uvedením pokladnice do prevádzky Vám pomôže Vaš servisný technik.
Budete k tomu potrebovať:
  1.
  Identifikačné údaje pokladnice
  2.
  Autentifikačné údaje pokladnice
  3.
  Heslo k autentifikačným údajom pokladnice.
Ak ešte nemáte identifikačné a autentifikačné údaje pokladnice, stiahnite si ich z portálu finančnej správy podľa návodu v sekcii "Stiahnutie údajov".
Last modified 2yr ago
Copy link