Uvedenie do prevádzky

Uvedenie on-line pokladnice do prevádzky

S uvedením pokladnice do prevádzky vám pomôže váš servisný technik.

Budete k tomu potrebovať:

  1. Identifikačné údaje pokladnice

  2. Autentifikačné údaje pokladnice

  3. Heslo k autentifikačným údajom pokladnice.

Ak ešte nemáte identifikačné a autentifikačné údaje pokladnice, stiahnite si ich z portálu finančnej správy podľa návodu v sekcii "Stiahnutie údajov".

pageStiahnutie údajov

Last updated