Uvedenie do prevádzky

Uvedenie on-line pokladnice do prevádzky

S uvedením pokladnice do prevádzky Vám pomôže Vaš servisný technik.
Budete k tomu potrebovať:
  1. 1.
    Identifikačné údaje pokladnice
  2. 2.
    Autentifikačné údaje pokladnice
  3. 3.
    Heslo k autentifikačným údajom pokladnice.
Ak ešte nemáte identifikačné a autentifikačné údaje pokladnice, stiahnite si ich z portálu finančnej správy podľa návodu v sekcii "Stiahnutie údajov".
Copy link