Ukončenie inventúry

Ak už máte vložené skutočné množstvá ku všetkým položkám inventúry, môžete inventúru "ukončiť". Ukončením inventúry sa nastavia všetky skladové zostatky tovarov na také množstvá, ktoré ste uviedli v poli "skutočné množstvo".

Ukončenú inventúru už nie je možné dodatočne upravovať.

Last updated