Ukončenie inventúry
Ak už máte vložené skutočné množstvá ku všetkým položkám inventúry, môžete inventúru "ukončiť". Ukončením inventúry sa nastavia všetky skladové zostatky tovarov na také množstvá, ktoré ste uviedli v poli "skutočné množstvo".
Ukončenú inventúru už nie je možné dodatočne upravovať.
Copy link