Ostatné
Powered By GitBook
Import a export údajov
V závislosti od toho, aké údaje si želáte importovať do systému PORTOS, alebo exportovať zo systému PORTOS, zvoľte v domovskej obrazovke aplikácie PORTOS Link niektorú zo zobrazených možností, ako napríklad Tovar, Zákaznícke účty alebo Export predaja.
Bližší popis každej z možností je popísaný v ďalších článkoch tejto sekcie.
Last modified 8mo ago
Copy link