Zmena účtujúceho

V prípade, ak si želáme niektorý z účtov priradiť inému pracovníkovi, označíme účet a stlačíme tlačidlo "Zmeniť účtujúceho" v aplikačnej lište v obrazovke otvorené účty (alebo stlačením klávesy F3).

Po stlačení tlačidla sa zobrazí výzva na výberu zo zoznamu používateľov. Označte želanú voľbu a potvrďte ju stlačením tlačidla "Potvrdiť" (alebo stlačte klávesu ENTER). Ak si neželáte zmeniť účtujúceho, stlačte tlačidlo "Zrušiť".

Hromadná zmena účtujúceho

Ak si želáte upraviť účtjúceho pre viaceré účty, prepnite zobrazenie účtov do režimu zoznamu a označte pomocou prepínača v prvom stĺpci tabuľky tie účty, ktoré si želáte upraviť. Potom stlačte tlačidlo "Zmeniť účtujúceho", alebo klávesu F3.

Last updated