Links

Zmena účtujúceho

Ak potrebujeme niektorý z účtov priradiť inému zamestnancovi, označíme účet, stlačíme tlačidlo "Zmena účtujúceho" v ponuke na pravej strane obrazovky otvorené účty (alebo klávesu F3).
Obrazovka otvorených účtov v aplikácii Pokladňa
Po stlačení tlačidla sa zobrazí zoznam zamestnancov. Po výbere zamestnanca stlačte tlačidlo "Potvrdiť". Ak si neželáte zmeniť účtujúceho, stlačte tlačidlo "Zrušiť".