Úvod

Dokumentácia a manuál k pokladničnému a skladovému systému PORTOS

eKasa

Ak hľadáte postup pri uvádzaní novej on-line pokladnice do prevádzky, prejdite do sekcie eKasa - nová online pokladnica.

Pre koho je táto dokumentácia určená?

Táto dokumentácia slúži všetkým súčasným alebo budúcim používateľom systému PORTOS - od majiteľov alebo manažérov predajných miest, až po personál.

Personál

Pre zaškolenie personálu pokračujte na sekciu Pokladňa pre používanie pokladnice na počítači, alebo Mobilný čašník pre používanie pokladnice na smartfóne či tablete.

Majitelia a manažéri

Ak by ste radi využili systém PORTOS naplno, môžete postupovať podľa obsahu. V sekcií začíname sú vymenované súčasti systému a jeho nastavenie. Ak Vás zaujíma evidencia tovaru na sklade, postup nájdete v sekcii skladové hospodárstvo.

Vývojári

Ak ste vývojár a radi by ste integrovali Vaše riešenie so systémom PORTOS, radi Vám poskytneme pomoc s analýzou a implementáciou. Viac informácií o programátorskom rozhraní API a jeho možnostiach nájdete v sekcií API integrácia.