Uzávierky

Pre tlač uzávierky zvoľte v hlavnej ponuke možnosť Uzávierky.

Obrazovka Uzávierky obsahuje jednotlivé sekcie pre vytlačenie všetkých typov uzávierok, popísaných v texte nižšie.

Upozornenie: Všetky tlačové výstupy pokladničného systému PORTOS majú informatívny charakter. Účtovné podklady z pokladnice je vhodné získavať výhradne z eKasa zóny podnikateľa, ktorá je dostupná na portály Finančnej správy SR.

Informácia: Povinnosť vykonávať denné uzávierky (ako aj ich archivácia) bola zo zákona po zavedení systému eKasa vypustená. Nahlasovanie vkladov a výberov je však naďalej povinné.

Denná uzávierka

Denná uzávierka (označovaná aj ako "Z") uzavrie obdobie predaja od poslednej dennej uzávierky. Štatistiky aj vložené vklady a výbery sa vynulujú. Dennú uzávierku vytlačíme stlačením tlačidla Vytlačiť dennú uzávierku.

Prehľadová uzávierka

Prehľadová uzávierka (označovaná aj ako "X") vytlačí sumárny prehľad tržieb od poslednej dennej uzávierky. Prehľadovú uzávierku je možné tlačiť opakovane, nemá za následok žiadne nulovanie štatistík. Prehľadovú uzávierku vytlačíme stlačením tlačidla Vytlačiť prehľadovú uzávierku.

Intervalové uzávierky

Intervalové uzávierky slúžia pre prípady, ak potrebujeme získať sumárne informácie za viaceré denné uzávierky naraz. Po výbere rozsahu denných uzávierok, ktorý je možné zadať podľa dvojice čísel alebo podľa dvojice dátumov, môžeme vytlačiť niektorú z dvoch typov intervalovej uzávierky:

Súhrnná intervalová uzávierka

Obsahuje spočítané informácie zo zvoleného rozsahu denných uzávierok, v tlačovej forme podobnej dennej uzávierke. Súhrnnú intervalovú uzávierku vytlačíme stlačením tlačidla Vytlačiť súhrnnú intervalovú uzávierku.

Podrobná intervalová uzávierka

Na rozdiel od súhrnnej intervalovej uzávierky, podrobná intervalová uzávierka obsahuje rozpis každej dennej uzávierky zvlášť (tlačový výstup je dlhší). Podrobnú intervalovú uzávierku vytlačíme stlačením tlačidla Vytlačiť podrobnú intervalovú uzávierku.

Kópia dennej uzávierky

V prípade, že potrebujete mať k dispozícii dennú uzávierku, ktorej originálny výtlačok nemáte, s aplikáciou PORTOS Pokladňa dokážete vytlačiť kópiu akejkoľvek dennej uzávierky.

V sekcii "Kópia dennej uzávierky" môžete vytlačiť kópiu poslednej dennej uzávierky stlačením tlačidla Vytlačiť kópiu poslednej dennej uzávierky.

V prípade, že potrebujete vytlačiť kópiu staršej dennej uzávierky, je potrebné ju určiť vložením dátumu jej uzatvorenia alebo jej poradovým číslom. Následne stlačíte tlačidlo Vytlačiť kópiu dennej uzávierky.

Last updated