Priamy (pultový) predaj
Priamy predaj je režim aplikácie PORTOS Pokladňa, ktorý po uzatvorení dokladu automaticky vytvorí nový doklad. Tento režim je vhodný najmä v prevádzkach s rýchlym občerstvením, jedálniach a predajniach.
Pre spustenie režimu pultového predaja stlačíme v obrazovke otvorených účtov tlačidlo Menu (alebo klávesovú skratku F1). V hlavnej ponuke stlačíme tlačidlo Priamy predaj (alebo klávesu CTRL + P).
Hlavná ponuka aplikácie PORTOS Pokladňa
Po stlačení tlačidla Priamy predaj sa otvorí obrazovka Predaja. V režime priameho predaja sa po uzatvorení účtu aplikácia vráti naspät do obrazovky Predaja, kde pre ukončenie režimu priameho predaja môžeme stlačiť tlačidlo Späť (alebo ESC).
Last modified 2yr ago
Copy link