PORTOS Dokumentácia
Ask or search…
K
Links

Priamy (pultový) predaj

Priamy predaj je režim aplikácie PORTOS Pokladňa, ktorý po uzatvorení dokladu automaticky vytvorí nový doklad. Tento režim je vhodný najmä v prevádzkach s rýchlym občerstvením, jedálniach a predajniach.

Spustenie režimu pultového predaja

Pre spustenie režimu pultového predaja stlačíme v obrazovke otvorených účtov tlačidlo Menu (alebo klávesovú skratku F1). V hlavnej ponuke stlačíme tlačidlo Pultový predaj.
Hlavná ponuka aplikácie PORTOS Pokladňa
Po stlačení tlačidla Priamy predaj sa otvorí obrazovka Predaja. V režime priameho predaja sa po uzatvorení účtu aplikácia vráti naspät do obrazovky Predaja, kde pre ukončenie režimu priameho predaja môžeme stlačiť tlačidlo Späť (alebo ESC).

Režim pultového predaja po prihlásení

Ak si želáte mať pultový predaj zapnutý ihneď po prihlásení, viete tak urobiť v nastavniach. V menu hlavnej ponuky kliknite na tlačidlo Nastavenia a následne zvoľte Predaj. V časti Pultový predaj prepínačom zapnite pultový predaj a zmenu potvrďte tlačidlom Uložiť.
Túto funkciu sme pridali, aby ste nemuseli hneď po prihlásení dodatočne zapínať Priamy predaj v hlavnej ponuke ako tomu bolo v predchádzajúcej verzii aplikácie Pokladňa.
Nastavenie pultového predaja
V prípade, že pultový predaj nepoužívate, môžete vypnúť jeho zobrazenie v hlavnej ponuke. Urobíte tak prepínačom v nastaveniach a zmenu potvrdíte tlačidlom Uložiť.
Vypnuté tlačidlo Pultový predaj v hlavnej ponuke