Pultový predaj

Pultový predaj je režim aplikácie PORTOS Pokladňa, ktorý po uzatvorení dokladu automaticky vytvorí nový doklad. Tento režim je vhodný najmä v prevádzkach s rýchlym občerstvením, jedálniach a iných maloobchodných predajniach.

Spustenie režimu pultového predaja

Pre prechod do režimu pultového predaja zvolíme v aplikačnom menu položku Pultový predaj.

Po stlačení tlačidla Priamy predaj sa otvorí obrazovka Predaja. V režime priameho predaja sa po uzatvorení účtu aplikácia vráti naspät do obrazovky Predaja, kde pre ukončenie režimu priameho predaja môžeme stlačiť tlačidlo Späť (alebo ESC).

Režim pultového predaja po prihlásení

Ak si želáte mať pultový predaj zapnutý ihneď po prihlásení, viete tak urobiť v nastavniach. V menu hlavnej ponuky kliknite na tlačidlo Nastavenia a následne zvoľte Predaj. V časti Pultový predaj prepínačom zapnite pultový predaj a zmenu potvrďte tlačidlom Uložiť.

V prípade, že pultový predaj nepoužívate, môžete vypnúť jeho zobrazenie v hlavnej ponuke. Urobíte tak prepínačom v nastaveniach a zmenu potvrdíte tlačidlom Uložiť.

Last updated