Nastavenia

Ak si želáte prejsť do obrazovky nastavení, po otvorení aplikácie kliknite na ikonu ozubeného kolieska, v pravom hornom rohu aplikácie.

Ak si želáte uložiť vykonané zmeny, kliknite na tlačidlo ULOŽIŤ. Naopak, ak si želáte zahodiť zmeny, kliknite na tlačidlo v ľavej hornej časti obrazovky - aplikácia sa vráti do úvodnej obrazovky bez uloženia zmien.

Ak si želáte vrátiť všetky nastavenia do východzích (prednastavených) hodnôt:

  • stlačte na ikonu ozubeného kolesa so šípkou v pravej časti obrazovky. Všetky políčka v jednotlivých sekciách obsahujú prednastavené hodnoty.

  • Pre uloženie týchto hodnôt je ešte potrebné stlačiť tlačidlo ULOŽIŤ.

Last updated