Ostatné
Powered By GitBook
Nastavenia
Ak si želáte prejsť do obrazovky nastavení, po otvorení aplikácie kliknite na ikonu ozubeného kolieska, v pravom hornom rohu aplikácie.
Obrazovka nastavení v aplikácii PORTOS Zberný terminál
Ak si želáte uložiť vykonané zmeny, kliknite na tlačidlo ULOŽIŤ. Naopak, ak si želáte zahodiť zmeny, kliknite na tlačidlo v ľavej hornej časti obrazovky - aplikácia sa vráti do úvodnej obrazovky bez uloženia zmien.

Návrat nastavení do východzích hodnôt

Ak si želáte vrátiť všetky nastavenia do východzích (prednastavených) hodnôt:
    stlačte na ikonu ozubeného kolesa so šípkou v pravej časti obrazovky. Všetky políčka v jednotlivých sekciách obsahujú prednastavené hodnoty.
    Pre uloženie týchto hodnôt je ešte potrebné stlačiť tlačidlo ULOŽIŤ.
Last modified 9mo ago