PORTOS Dokumentácia
Ask or search…
K
Links

Zariadenia

Zariadením sa nazýva akákoľvek pokladnica, mobilný čašník, alebo iná aplikácia pripojená v rámci siete do systému PORTOS. Pre každú pokladnicu v sieti, rovnako pre mobilného čašníka, musí byť v systéme vytvorené tzv. "zariadenie".

Zoznam zariadení

Zoznam všetkých existujúcich zariadení je možné prezerať v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Zariadenia.

Vytvorenie nového zariadenia

Nové zariadenie vytvoríme stlačením tlačidla PRIDAŤ, ktoré sa nachádza v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Zariadenia, nad tabuľkou zariadení.
Aplikácia nás presmeruje do obrazovky úpravy zariadenia, kde je možné nastaviť jeho vlastnosti. Po vložení všetkých potrebných údajov zariadenie vytvoríme stlačením tlačidla "Vytvoriť".
Nastavenie zariadenia v aplikácii PORTOS BackOffice

Aktívne

Určuje, či bude používateľom systému umožnené prihlasovať sa a pracovať na tomto zariadení.

Názov

Vlastné slovné označenie zariadenia. Napríklad "Pokladňa 1". Rovnaký názov je potrebné uviesť taktiež aj v nastaveniach aplikácie PORTOS Pokladňa, resp. aplikácie PORTOS Mobilný čašník)

Popis

Slúži na bližsie popísanie zariadenia pre prípad, ak názov nie je dostatočne výstižný.

Prostredie

Vyberte typ zariadenia z prednastavených možností. Pre počítačovú pokladnicu (aplikácia PORTOS Pokladňa) zvoľte možnosť "Pokladňa". Pre použitie systému PORTOS na mobilnom zariadení (aplikácia PORTOS Mobilný čašník) zvoľte možnosť "Mobilný čašník". V závislosti od typu zariadenia sú k dispozícii rôzne oprávnenia a možnosti ďalšieho nastavenia.

Oprávnenia

Možnosť nastaviť predvolenú sadu oprávnení, ktoré budu predvyplnené, ak budeme k používateľskému účtu prideľovať prístup na toto zariadenie.

Nastavenia pre zariadenie typu Pokladňa

V prípade, ak je v políčku prostredie zvolená možnosť "Pokladňa", k dispozícii sú nasledovné nastavenia:
 • Maximálne množstvo pri predaji : Maximálne množstvo tovaru na položku účtu . Slúži ako ochrana pred omylmi obsluhy (napr. 5 káv miesto 55 káv). Odporúčame nastaviť napríklad na hodnotu 50.
 • Zoraďovanie tovarov pri predaji: Určuje, či bude zoznam tovarov zoradený podľa číselného označenia, alebo abecedne, podľa názvu.
 • Číselník tovarov pri predaji: Určuje, či bude v zozname tovarov zobrazený číselný kód, alebo prvý z pridelených čiarových kódov.
 • Otvorené ceny : Určuje, či je možné pri predaji meniť jednotkovú cenu tovaru. Aby bolo tovaru možné zmeniť jednotkovú cenu, musí taktiež byť pre daný tovar vypnuté nastavenie "fixná cena" .
 • Upozornenie pri zápornom predaji : Upozorní obsluhu pri predaji tovaru, ktorý má skladový zostatok menší, alebo rovný nule .
 • Utajené číslo zákazníka : Skryje čísla kariet zákazníckych účtov . Pri vkladaní čísla zákazníckej karty nebudú zobrazované vložené znaky a taktiež nebude možné prezeranie zoznamu zákazníckych kariet.
 • Utajené číslo pracovníka : Skryje prihlasovacie meno používateľa pri prihlasovaní do aplikácie .
 • Viditeľné množstvá pri predaji : Zobrazí, alebo schová skladové zostatky tovarov pri predaji .
 • Spájať položky účtu pri predaji : Určuje, či rovnaké tovary budu spájané do spoločných položiek účtu . Poznámka: odporúčané iba pri maloobchode, nie v gastro segmente, kde je vhodné ponechať položky samostatne, v pôvodnom poradí, napr. z dôvodu vzťahu jedla a jeho prílohy.
 • Odhlásiť po odchode z účtu : Určuje, či po opustení, alebo uzatvorení dokladu bude používateľ automaticky odhlásený . Vhodné, ak rovnakú pokladnicu používa viacero osôb z personálu, pričom každý si eviduje svoju tržbu samostatne.
 • Zahrnúť sekciu tovarov pri tlači štatistiky : Určuje, či pri tlači štatistiky bude súčasťou tlačového výstupu aj zoznam predaných tovarov .
 • Zákaznícky režim : Určuje, či aplikácia zobrazí možnosť na vloženie zákazníckej karty vždy pri vytvorení nového účtu .
 • Predvolená fiskálna tlačiareň : Určuje, ktorá fiskálna tlačiareň bude použitá pri tlači dokladu . Ak sa účet nachádza v zóne, ktorá má nastavenú predvolenú fiskálnu tlačiareň, uprednostnené bude nastavenie zóny.
 • Predvolená objednávková tlačiareň : Určuje, ktorá objednávková tlačiareň bude použitá pri tlači nefiskálnych dokladov (predbežné účty, ...) .
 • Predvolený sklad pri predaji : Určuje sklad, z ktorého budú pri predaji zobrazené akívne tovary . V prípade nevyplnenej hodnoty budú zobrazené všetky aktívne tovary evidované v systéme.

Nastavenia pre zariadenie typu Mobilný čašník

V prípade, ak je v políčku prostredie zvolená možnosť "Mobilný čašník", k dispozícii sú nasledovné nastavenia:
 • Maximálne množstvo pri predaji : Maximálne množstvo tovaru na položku účtu . Slúži ako ochrana pred omylmi obsluhy (napr. 5 káv miesto 55 káv). Odporúčame nastaviť napríklad na hodnotu 50.
 • Zoraďovanie tovarov pri predaji: Určuje, či bude zoznam tovarov zoradený podľa číselného označenia, alebo abecedne, podľa názvu.
 • Otvorené ceny : Určuje, či je možné pri predaji meniť jednotkovú cenu tovaru. Aby bolo tovaru možné zmeniť jednotkovú cenu, musí taktiež byť pre daný tovar vypnuté nastavenie "fixná cena" .
 • Utajené číslo zákazníka : Skryje čísla kariet zákazníckych účtov . Pri vkladaní čísla zákazníckej karty nebudú zobrazované vložené znaky a taktiež nebude možné prezeranie zoznamu zákazníckych kariet.
 • Predvolená fiskálna tlačiareň : Určuje, ktorá fiskálna tlačiareň bude použitá pri tlači dokladu . Ak sa účet nachádza v zóne, ktorá má nastavenú predvolenú fiskálnu tlačiareň, uprednostnené bude nastavenie zóny.
 • Predvolená objednávková tlačiareň : Určuje, ktorá objednávková tlačiareň bude použitá pri tlači nefiskálnych dokladov (predbežné účty, ...) .
 • Predvolený sklad pri predaji : Určuje sklad, z ktorého budú pri predaji zobrazené akívne tovary . V prípade nevyplnenej hodnoty budú zobrazené všetky aktívne tovary evidované v systéme.

Vymazanie zariadenia

Existujúce zariadenie vymažeme stlačením tlačidla Odstrániť, ktoré sa nachádza v ponuke (tlačidlo so symbolom troch bodiek) v poslednom stĺpci tabuľky zariadení.
V prípade, že si prajete odstrániť viacero zariadení naraz, označte riadky pomocou prvého stĺpca tabuľky a následne kliknite na tlačidlo "Odstrániť označené".