Zariadenia

Zariadením sa nazýva akákoľvek pokladnica, mobilný čašník, alebo iná aplikácia pripojená v rámci siete do systému PORTOS. Pre každú pokladnicu v sieti, rovnako pre mobilného čašníka, musí byť v systéme vytvorené tzv. "zariadenie".

Zoznam zariadení

Zoznam všetkých existujúcich zariadení je možné prezerať v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Zariadenia.

Vytvorenie nového zariadenia

Nové zariadenie vytvoríme stlačením tlačidla PRIDAŤ, ktoré sa nachádza v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Zariadenia, nad tabuľkou zariadení.

Aplikácia nás presmeruje do obrazovky úpravy zariadenia, kde je možné nastaviť jeho vlastnosti. Po vložení všetkých potrebných údajov zariadenie vytvoríme stlačením tlačidla "Vytvoriť".

Aktívne

Určuje, či bude používateľom systému umožnené prihlasovať sa a pracovať na tomto zariadení.

Názov

Vlastné slovné označenie zariadenia. Napríklad "Pokladňa 1". Rovnaký názov je potrebné uviesť taktiež aj v nastaveniach aplikácie PORTOS Pokladňa, resp. aplikácie PORTOS Mobilný čašník)

Popis

Slúži na bližsie popísanie zariadenia pre prípad, ak názov nie je dostatočne výstižný.

Prostredie

Vyberte typ zariadenia z prednastavených možností. Pre počítačovú pokladnicu (aplikácia PORTOS Pokladňa) zvoľte možnosť "Pokladňa". Pre použitie systému PORTOS na mobilnom zariadení (aplikácia PORTOS Mobilný čašník) zvoľte možnosť "Mobilný čašník". V závislosti od typu zariadenia sú k dispozícii rôzne oprávnenia a možnosti ďalšieho nastavenia.

Oprávnenia

Možnosť nastaviť predvolenú sadu oprávnení, ktoré budu predvyplnené, ak budeme k používateľskému účtu prideľovať prístup na toto zariadenie.

Nastavenia pre zariadenie typu Pokladňa

V prípade, ak je v políčku prostredie zvolená možnosť "Pokladňa", k dispozícii sú nasledovné nastavenia:

 • Maximálne množstvo pri predaji : Maximálne množstvo tovaru na položku účtu . Slúži ako ochrana pred omylmi obsluhy (napr. 5 káv miesto 55 káv). Odporúčame nastaviť napríklad na hodnotu 50.

 • Zoraďovanie tovarov pri predaji: Určuje, či bude zoznam tovarov zoradený podľa číselného označenia, alebo abecedne, podľa názvu.

 • Číselník tovarov pri predaji: Určuje, či bude v zozname tovarov zobrazený číselný kód, alebo prvý z pridelených čiarových kódov.

 • Otvorené ceny : Určuje, či je možné pri predaji meniť jednotkovú cenu tovaru. Aby bolo tovaru možné zmeniť jednotkovú cenu, musí taktiež byť pre daný tovar vypnuté nastavenie "fixná cena" .

 • Upozornenie pri zápornom predaji : Upozorní obsluhu pri predaji tovaru, ktorý má skladový zostatok menší, alebo rovný nule .

 • Utajené číslo zákazníka : Skryje čísla kariet zákazníckych účtov . Pri vkladaní čísla zákazníckej karty nebudú zobrazované vložené znaky a taktiež nebude možné prezeranie zoznamu zákazníckych kariet.

 • Utajené číslo pracovníka : Skryje prihlasovacie meno používateľa pri prihlasovaní do aplikácie .

 • Viditeľné množstvá pri predaji : Zobrazí, alebo schová skladové zostatky tovarov pri predaji .

 • Spájať položky účtu pri predaji : Určuje, či rovnaké tovary budu spájané do spoločných položiek účtu . Poznámka: odporúčané iba pri maloobchode, nie v gastro segmente, kde je vhodné ponechať položky samostatne, v pôvodnom poradí, napr. z dôvodu vzťahu jedla a jeho prílohy.

 • Odhlásiť po odchode z účtu : Určuje, či po opustení, alebo uzatvorení dokladu bude používateľ automaticky odhlásený . Vhodné, ak rovnakú pokladnicu používa viacero osôb z personálu, pričom každý si eviduje svoju tržbu samostatne.

 • Zahrnúť sekciu tovarov pri tlači štatistiky : Určuje, či pri tlači štatistiky bude súčasťou tlačového výstupu aj zoznam predaných tovarov .

 • Zákaznícky režim : Určuje, či aplikácia zobrazí možnosť na vloženie zákazníckej karty vždy pri vytvorení nového účtu .

 • Predvolená fiskálna tlačiareň : Určuje, ktorá fiskálna tlačiareň bude použitá pri tlači dokladu . Ak sa účet nachádza v zóne, ktorá má nastavenú predvolenú fiskálnu tlačiareň, uprednostnené bude nastavenie zóny.

 • Predvolená objednávková tlačiareň : Určuje, ktorá objednávková tlačiareň bude použitá pri tlači nefiskálnych dokladov (predbežné účty, ...) .

 • Predvolený sklad pri predaji : Určuje sklad, z ktorého budú pri predaji zobrazené akívne tovary . V prípade nevyplnenej hodnoty budú zobrazené všetky aktívne tovary evidované v systéme.

Nastavenia pre zariadenie typu Mobilný čašník

V prípade, ak je v políčku prostredie zvolená možnosť "Mobilný čašník", k dispozícii sú nasledovné nastavenia:

 • Maximálne množstvo pri predaji : Maximálne množstvo tovaru na položku účtu . Slúži ako ochrana pred omylmi obsluhy (napr. 5 káv miesto 55 káv). Odporúčame nastaviť napríklad na hodnotu 50.

 • Zoraďovanie tovarov pri predaji: Určuje, či bude zoznam tovarov zoradený podľa číselného označenia, alebo abecedne, podľa názvu.

 • Otvorené ceny : Určuje, či je možné pri predaji meniť jednotkovú cenu tovaru. Aby bolo tovaru možné zmeniť jednotkovú cenu, musí taktiež byť pre daný tovar vypnuté nastavenie "fixná cena" .

 • Utajené číslo zákazníka : Skryje čísla kariet zákazníckych účtov . Pri vkladaní čísla zákazníckej karty nebudú zobrazované vložené znaky a taktiež nebude možné prezeranie zoznamu zákazníckych kariet.

 • Predvolená fiskálna tlačiareň : Určuje, ktorá fiskálna tlačiareň bude použitá pri tlači dokladu . Ak sa účet nachádza v zóne, ktorá má nastavenú predvolenú fiskálnu tlačiareň, uprednostnené bude nastavenie zóny.

 • Predvolená objednávková tlačiareň : Určuje, ktorá objednávková tlačiareň bude použitá pri tlači nefiskálnych dokladov (predbežné účty, ...) .

 • Predvolený sklad pri predaji : Určuje sklad, z ktorého budú pri predaji zobrazené akívne tovary . V prípade nevyplnenej hodnoty budú zobrazené všetky aktívne tovary evidované v systéme.

Vymazanie zariadenia

Existujúce zariadenie vymažeme stlačením tlačidla Odstrániť, ktoré sa nachádza v ponuke (tlačidlo so symbolom troch bodiek) v poslednom stĺpci tabuľky zariadení.

V prípade, že si prajete odstrániť viacero zariadení naraz, označte riadky pomocou prvého stĺpca tabuľky a následne kliknite na tlačidlo "Odstrániť označené".

Last updated