Inštalácia

Ako nainštalovať aplikáciu PORTOS Mobilný čašník 4

Inštalácia na iOS zariadenie

Verzia iOS bude dostupná čoskoro.

Hardvérové a softvérové požiadavky pre iOS zariadenie

  • Operačný systém: iOS 14.0 alebo novší

  • Podporované zariadenia: iPhone a iPod Touch

Inštalácia na Android zariadenie

Inštalácia cez obchod Google Play

Verzia pre Android je dostupná v rámci uzatvoreného testovania. Kontaktujte svojho technika ohľadom získania prístupu k beta verzii aplikácie.

Inštalácia pomocou .APK súboru

Ak si želáte inštalovať aplikáciu mimo obchodu Google Play, oslovte vaše servisné stredisko, ktoré Vám sprístupní inštalačný APK súbor s mobilnou aplikáciou.

  1. Po obdržaní odkazu na inštalačný súbor (koncovka .APK) súbor stiahnite na svoje Android zariadenie.

  2. Pri inštalácií sa môže objaviť upozornenie, že systém je nastavený tak, aby blokoval inštalácie aplikácií z neznámych zdrojov. Kliknite na možnosť "Nastavenia".

  3. Otvorí sa obrazovka nastavení, kde nájdeme a aktivujeme nastavenie "Neznáme zdroje". Zmenu potvrdíme tlačidlom "OK".

  4. V prípade hlásenia "Pri analýze balíka sa vyskytol problém." skúste APK súbor presunúť na pamäťovú SD kartu a vykonať inštaláciu z SD karty.

  5. Aplikácia je týmto nainštalovaná.

Hardvérové a softvérové požiadavky pre Android zariadenie

  • Operačný systém: Android 7.0 alebo novší.

  • Kapacita batérie: Ideálna kapacita batérie je od 3100 – 4000 mAh a vyššia

Last updated