PORTOS Dokumentácia
Ask or search…
K
Links
Comment on page

Obchodní partneri

Možnosť evidencie Obchodných partnerov (vaši dodávatelia a odberatelia) slúži ako pomôcka pri kategorizovaní a evidencii skladových pohybov, kedy si ku každému skladovému pohybu môžete spárovať niektorého z obchodných partnerov.
Použitie tejto funkcie je voliteľné.