Obchodní partneri

Možnosť evidencie Obchodných partnerov (vaši dodávatelia a odberatelia) slúži ako pomôcka pri kategorizovaní a evidencii skladových pohybov, kedy si ku každému skladovému pohybu môžete spárovať niektorého z obchodných partnerov.

Použitie tejto funkcie je voliteľné.

Last updated