Objednávky z vlastného eShopu

Prevázkujete k Vašemu predajnému miestu vlastnú web stránku s možnosťou objednania tovaru formou rozvozu, osobného vyzdvihnutia, alebo ponúkate rezerváciu stolu? Systém PORTOS dokáže prijímať objednávky aj z Vašej stránky, ktorá mu musí poskytnúť údaje vo vhodnom formáte.

Pre viac informácii pošlite technické podklady vývojárom vašeho webu alebo eShopu.

Nastavenie

Ak si želáte prijímať objednávky z vlastného eShopu prostredníctvom aplikácie PORTOS Online objednávky, je nutné vyplniť niekoľko údajov, ktoré sú popísané nižšie.

Používať prepojenie s online objednávkami

Aktivujte túto možnosť, ak si prajete prijímať objednávky z vlastného eShopu. Rovnako je potrebné mať aktivovanú možnosť "Používať online objednávky" v sekcii "Online objednávky".

Názov prepojenia

Názov, ktorý bude uvedený ako zdroj online objednávky.

Spracovať aj objednávky s neznámym tovarom

Zapnite, ak si želáte, aby bola objednávka spracovaná aj v prípade, ak tovar z objednávky nebude nájdený v zozname tovarov systému PORTOS.

Tlačiť bony pre neznáme tovar na predvolenej obj. tlačiarni

Zapnite, ak si želáte, aby bol vytlačený objednávkový bon na predvolenej objednávkovej tlačiarni pre tie tovary, ktoré nebudu nájdené v systéme PORTOS. Predvolenú objednávkovú tlačiareň určíte v nastaveniach zariadenia v aplikácii BackOffice.

Číslo platidla objednávky uhradenej online

Číslo platidla, ktoré bude použité pri tlači pokladničného dokladu pri objednávke, ktorá bola vopred uhradená online.

Číslo platidla objednávky s doručením na adresu

Číslo platidla, ktoré bude použité pri tlači pokladničného dokladu pri objednávke, ktorá nebola uhradená online a bude doručená zákazníkovi na jeho adresu.

Číslo platidla objednávky s vyzdvihnutím

Číslo platidla, ktoré bude použité pri tlači pokladničného dokladu pri objednávke, ktorá nebola uhradená online a bude vyzdvihnutá zákazníkom na predajnom mieste.

Interval načítania objednávok

Počet sekúnd, po ktorých aplikácia opakovane načíta zoznam nových objednávok z vašej webovej stránky alebo eShopu.

API kľúč

Kľúč používaný pri komunikácii s vašou web stránkou alebo eShopom. Túto adresu Vám poskytne správca webovej stránky alebo eShopu.

URL adresa zoznamu objednávok

Webová adresa vašej web stránky alebo eShopu, na ktorej systém PORTOS dokáže získať nové objednávky. Túto adresu Vám poskytne správca webovej stránky alebo eShopu.

URL adresa spracovania objednávky

Webová adresa vašej web stránky alebo eShopu, na ktorej systém PORTOS dokáže objednávku potvrdiť alebo zamietnuť. Túto adresu Vám poskytne správca webovej stránky alebo eShopu.

Verzia komunikačného protokolu

Verzia komunikačného protokolu, určujúca formát údajov vymieňaných medzi vašou web stránkou alebo eShopom a systémom PORTOS. Správnu hodnotu Vám poskytne správca webovej stránky alebo eShopu.

Ak sa medzi možnosťami necnachádza hodnota, ktorú Vám správca odporúčil, je potrebné získať novšiu verziu aplikácie PORTOS Online objednávky.

Last updated