Používatelia

Používateľom sa nazýva každá osoba s vlastným používateľským účtom, ktorá pristupuje do systému PORTOS. Každému používateľovi je možné prideliť prihlasovacie meno, ktoré môže byť odlíšené od mena zobrazovaného na doklade a taktiež aj heslo, ktoré chráni takýto používateľský účet pred jeho použitím inou osobou.

Ďalej môže byť každému používateľovi pridelený zoznam zariadení, na ktoré má používateľ mať prístup. V rámci každého zariadenia môže mať každý používateľ nastavené oprávnenia.

Rovnaký používateľský účet môže byť použitý na viacerých zariadeniach súčasne. To je užitočné, ak používateľský účet zdieľajú aj viaceré osoby (napríklad "Zmena 1", "Janka a Kubo", ...).

Zoznam používateľov

Zoznam všetkých existujúcich používateľov je možné prezerať v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Používatelia.

Vytvorenie nového používateľa

Nového používateľa vytvoríme stlačením tlačidla PRIDAŤ, ktoré sa nachádza v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Používatelia, nad tabuľkou používateľov.

Aplikácia nás presmeruje do obrazovky úpravy používateľa, kde je možné nastaviť jeho vlastnosti. Po vložení všetkých potrebných údajov zariadenie vytvoríme stlačením tlačidla "Vytvoriť".

Aktívny

Určuje, či je možné daný používateľský účet v systéme používať. Iba používateľský účet označený ako aktívny je možné použiť pri prihlasovaní do systému.

Prihlasovacie meno

Jedinečné (unikátne) používateľské meno, ktoré používateľ vkladá pri prihlasovaní do systému PORTOS.

Meno

Meno používateľa, resp. osoby, zobrazené v rámci systému, prípadne na pokladničných dokladoch (dnes Vás obsluhovala Janka).

Nastaviť heslo

V prípade, že počas úpravy aktivujete tento prepínač, je možné do oboch polí "Heslo" a "Potvrdenie hesla" vložiť nové heslo k použvateľskému účtu. Ak obe polia necháte prázdne, zatiaľ čo prepínač "Nastaviť heslo" je aktívny, po uložení zmien sa heslo viazané k používateľskému účtu odstráni.

Zariadenia

Sekcia zariadenia obsahuje tlačidlo "Pridať" pre priradenie zariadení k používateľskému účtu. Používateľ sa bude môcť prihlásiť iba na tie zariadenia, ktoré sa nachádzajú v zozname v tejto sekcii, a zároveň majú nastavený povolený prístup na zariadenie (prepínač "Povoliť prístup na zariadenie").

Po zvolení zariadenia je možné v časti "Oprávnenia" upraviť akcie, ktoré bude môcť používateľ na tomto zariadení vykonať.

Vymazanie používateľa

Existujúceho používateľa vymažeme stlačením tlačidla "Odstrániť", ktoré sa nachádza v ponuke (tlačidlo so symbolom troch bodiek) v poslednom stĺpci tabuľky používateľov.

V prípade, že si prajete odstrániť viacero používateľov naraz, označte riadky pomocou prvého stĺpca tabuľky a následne kliknite na tlačidlo "Odstrániť označené".

Last updated