Úprava skladového pohybu

Pri vytváraní nového skladového pohybu, alebo po kliknutí na tlačidlo "Upraviť" v zozname skladových pohybov sa dostávame do detailu skladového pohybu.

V detaile skladového pohybu je možné:

 • kontrolovať alebo upravovať vlastnosti skladového pohybu

 • tlačiť alebo exportovať skladový pohyb vo formáte PDF

 • uzamknúť skladový pohyb

 • odstrániť skladový pohyb

Vlastnosti skladového pohybu

Systém PORTOS umožňuje upravovať alebo sledovať nasledovné vlastnosti skladového pohybu:

Dátum vystavenia

Dátum, kedy bol doklad vystavený.

Dátum dodania

Dátum dodania tovaru alebo služby.

Dátum splatnosti

Dátum splatnosti dokladu. Je automaticky nastavený na 14 dní od aktuálneho dátumu. Ak so skladovým pohybom spárujete obchodného partnera (dodávateľ alebo odberateľ), použije sa počet dní nastavený v karte tohto obchodného partnera.

Odberateľ / dodávateľ

Skladový pohyb je možné spárovať s dodávateľom (pri skladovom pohybe typu príjemka) alebo odberateľom (pri skladovom pohybe typu výdajka a faktúra). Obchodného partnera je možné vyhľadať priamo pomocou mena alebo IČO, alebo pomocou vyhľadávania v zozname kliknutím na ikonu diára.

Nie je dostupné v skladovom pohybe typu presunka.

Poznámka

Priestor pre vloženie vlastného textu, viditeľného pri exportovaní alebo tlači skladového pohybu.

Platobné informácie

Priestor pre vloženie platobných informácií, ako:

 • spôsob platby

 • číslo účtu

 • variabilný symbol

 • konštantný symbol

 • špecifický symbol

Variabilný symbol pri skladovom pohybe typu faktúra priraďuje systém PORTOS, nie je teda editovateľný používateľom.

Položky

Najdôležitejšia sekcia - obsahuje samotné tovary skladového pohybu.

Pridanie položky je možné realizovať dvoma spôsobmi:

 1. pridaním jedného tovaru (riadku)

 2. pridaním tovarov zo zoznamu

Pre pridanie tovaru do skladového pohybu stlačte tlačidlo "Pridať" nad tabuľkou v sekcií "Položky" a vyberte preferovaný spôsob pridania tovaru.

Klávesové skratky

Pridávanie tovaru si môžete značne urýchliť používaním klávesových skratiek, myš tak môžete položiť bokom.

 1. Stlačte klávesu INSERT pre vloženie nového riadku.

 2. Pod tabuľkou s položkami sa zobrazí vyhľadávacie pole, do ktorého môžete písať názov tovaru, jeho číselné označenie alebo niektorý z priradených čiarových kódov.

 3. Pod vyhľadávacím poľom sa zobrazia tovary, výsledky vyhľadávania, v ktorých je možné prechádzať stlačením ŠÍPKY HORE a ŠÍPKY DOLE.

 4. Stlačením klávesy ENTER sa tovar vloží do skladového pohybu a označí sa vstup "Počet" pre vloženie množstva tovaru.

 5. Klávesou TAB (tabulátor) sa môžete presúvať do ďalších vstupov, pre vloženie jednotkovej ceny, alebo celkovej ceny za riadok.

 6. Kedykoľvek môžete stlačiť klávesu ENTER (aleboINSERT) pre vloženie ďalšieho riadku.

Ku každej položke je možné vložiť aj textovú poznámku. Stlačením možnosti "Pridať poznámku" v menu položky. Menu položky (tlačidlo s troma bodkami) nájdete v poslednom stĺpci tabuľky s položkami. Ak má položka už poznámku vloženú, v menu nájdete možnosti pre úpravu alebo vymazanie tejto poznámky.

Ak si želáte niektorý z tovarov vymazať, v menu položky stlačte možnosť "Odstrániť".

Dodacie informácie

Priestor pre vloženie informácií o dodaní tovaru, ako:

 • spôsob dodania

 • vloženie inej adresy pre dodanie, ako adresa obchodného partnera

Ak má obchodný partner nastavenú dodaciu adresu, táto adresa bude automaticky nastavená pri párovaní skladového pohybu s týmto obchodným partnerom.

Realizované úhrady

Priestor pre vloženie úhrad spárovaných s týmto skladovým pohybom. Pri každej úhrade je možné evidovať:

 • Typ úhrady

 • Čiastku

 • Peňažnú menu, v ktorej bola úhrada realizovaná

 • Konverzný kurz použitý pri platbe v cudzej mene

 • Dátum úhrady

 • Textovú poznámku

Tlač a export skladového pohybu

Pre vytlačenie skladového pohybu kliknite na menu skladového pohybu (symbol troch bodiek v hornej časti obrazovky, vedľa tlačidiel "ZRUŠIŤ" a "ULOŽIŤ") a zvoľte možnosť "Tlačiť".

Ak si želáte skladový pohyb exportovať do súboru PDF, v menu skladového pohybu zvoľte možnosť "Exportovať". Pri niektorých typoch skladových pohybov sa Vás systém PORTOS opýta na niektorú z dostupných šablón pre tlač.

Ak sa vám pri tlači skladového pohybu nezobrazuje okno pre tlač, uistite sa, že vám váš prehliadač nezablokoval otvorenie kontextového okna. Ak sa Vám nedarí prehliadač nastaviť, aby takéto okná neblokoval, tlačiť skladový pohyb môžete aj jeho exportovaním. Pri exportovaní sa stiahne súbor PDF, ktorý je možné následne vytlačiť.

Uzamknutie skladového pohybu

Ak chcete ochrániť skladový pohyb pred jeho úpravou inými používateľmi, v menu skladového pohybu (symbol troch bodiek v hornej časti obrazovky, vedľa tlačidiel "ZRUŠIŤ" a "ULOŽIŤ") a zvoľte možnosť "Uzamknúť".

Vedľa nadpisu skladového pohybu, v hornej časti obrazovky, sa objaví indikácia (symbol zámku), že skladový pohyb je uzamknutý.

Pre zobrazenie informácie o tom, kto a kedy skladový pohyb uzamkol, prejdite myšou nad symbol zámku.

Last updated