Export a tlač inventúry

Ak si želáte inventúru z aplikácie PORTOS BackOffice exportovať, máte viacero možností. Všetky sú prístupné z menu (symbol troch bodiek) v hornej časti obrazovky, vedľa nadpisu "Inventúra".

Vo všetkých prípadoch si môžete nastaviť viaceré možnosti pri exportovaní inventúry (pozri obrázok nižšie).

Exportovať

Exportovanie položiek inventúry do súboru. K dispozícií sú 3 štandardné formáty:

  • PDF - vhodné pre tlač

  • XSL - vhodné pre ďalšie spracovanie v tabuľkovom editore, ako napríklad Excel

  • CSV - tento formát je možné v tabuľkovom editore vyplniť a následne takto upravený naimportovať naspäť do aplikácie BackOffice. Pozrite viac v článku Import inventúry zo súboru.

Tlačiť

Tlač inventúry na kancelársku tlačiareň na papier formátu A4. Túto voľbu zvoľte, ak si želáte podklady pre inventúru vytlačiť personálu na kancelárskej tlačiarni.

Exportovať pásku

Vytvorí textový súbor vo formáte vhodnom na tlač pokladničnými tlačiarňami, tzv. "pásku".

Tlačiť pásku

Túto možnosť zvoľte vtedy, ak si želáte podklady pre inventúru vytlačiť personálu na pokladničnej tlačiarni, prípadne ak nemáte na predajnom mieste k dispozícii kancelársku tlačiareň. Aplikácia Vás vyzve na voľbu fiskálnej tlačiarne, na ktorej si želáte inventúrnu pásku vytlačiť.

Last updated