Kurzový lístok

Kurzový lístok slúži na určenie domácej meny a zahraničných mien, ktoré na vašom predajnom mieste akceptujete.

Zoznam peňažných mien

Zoznam všetkých existujúcich mien je možné prezerať v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Kurzový lístok.

Vytvorenie novej peňažnej meny

Novú peňažnú menu vytvoríme stlačením tlačidla PRIDAŤ, ktoré sa nachádza v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Kurzový lístok, nad tabuľkou peňažných mien.

Aplikácia nás presmeruje do obrazovky úpravy peňažnej meny, kde je možné nastaviť jej vlastnosti. Po vložení všetkých potrebných údajov peňažnú menu vytvoríme stlačením tlačidla "Vytvoriť".

Označenie

Skrátené označenie pozostávajúce z troch znakov.

Symbol

Symbol meny, ak ním mena displonuje.

Popis

Úplný slovný popis peňažnej meny.

Výmenný kurz

Výmenný kurz voči domácej mene, s presnosťou na 4 desatinné miesta. Pre domácu menu je fixne nastavený na 1.

Vymazanie peňažnej meny

Existujúcu peňažnú menu vymažeme stlačením tlačidla "Odstrániť", ktoré sa nachádza v ponuke (tlačidlo so symbolom troch bodiek) v poslednom stĺpci tabuľky peňažných mien.

V prípade, že si prajete odstrániť viacero peňažných mien naraz, označte riadky pomocou prvého stĺpca tabuľky a následne kliknite na tlačidlo "Odstrániť označené".

Last updated