Úvod do skladového hospodárstva

Princíp skladového hospodárstva spočíva vo vytvorení vzťahu medzi dvoma druhmi tovarov:

  1. skladové karty (suroviny) - zásoby, ktoré sa nakupujú od dodávateľov

  2. receptúry (výrobky) - produkty, ktoré sa predávajú cez pokladnicu

Takéto previazanie označujeme ako receptúrny zoznam, vďaka ktorému môžete vo vlastnostiach tovaru - receptúry určiť, o ktoré suroviny (alebo obaly, či iné receptúry) má byť sklad odťažený v prípade, ak sa predá alebo vyskladní táto receptúra.

pageTovary

Okrem odťaženia skladu prostredníctvom predaja je k dispozícii aj priame upravovanie skladových zostatkov:

  • Nákup tovaru od dodávateľov je možné zadať do systému vo forme skladového pohybu "príjemka".

  • Manuálne odťaženie skladu je možné vytvorením skladového pohybu "výdajka", alebo "faktúra".

  • Pre presun skladových zostatkov medzi tovarmi sa používa "presunka".

pageSkladové pohyby

Odberateľov a dodávateľov (spoločne ich nazývame "obchodní partneri") je možné vytvárať a prezerať v sekcii obchodní partneri a následne párovať s jednotlivými skladovými pohybmi.

pageObchodní partneri

Nakoniec je možné porovnať reálny stav surovín na sklade so stavom evidovaným podľa systému a chýbajúce, prípadne prebytočné tovary vyhodnotiť. Tento proces sa voláme inventúra.

pageÚvod do skladového hospodárstva

Používate iný skladový alebo ekonomický systém?

Ak už používate iný skladový alebo ekonomický systém, skladové hospodárstvo je možné realizovať aj v ňom. Systém PORTOS poskytuje prepojenie s účtovným a skladovým systémom Kros Omega a systémom ANS od AN Systems.

Ak používate iný systém a radi by ste ho mali prepojený s PORTOSom, neváhajte nás kontaktovať.

Last updated