PORTOS Dokumentácia
Ask or search…
K
Links
Comment on page

Úvod do skladového hospodárstva

Princíp skladového hospodárstva spočíva vo vytvorení vzťahu medzi dvoma druhmi tovarov:
  1. 1.
    skladové karty (suroviny) - zásoby, ktoré sa nakupujú od dodávateľov
  2. 2.
    receptúry (výrobky) - produkty, ktoré sa predávajú cez pokladnicu
Takéto previazanie označujeme ako receptúrny zoznam, vďaka ktorému môžete vo vlastnostiach tovaru - receptúry určiť, o ktoré suroviny (alebo iné receptúry) má byť sklad odťažený v prípade, ak sa predá alebo vyskladní táto receptúra.
Okrem odťaženia skladu prostredníctvom predaja je k dispozícii aj priame upravovanie skladových zostatkov:
  • Nákup tovaru od dodávateľov je možné zadať do systému vo forme skladového pohybu "príjemka".
  • Manuálne odťaženie skladu je možné vytvorením skladového pohybu "výdajka", alebo "faktúra".
  • Pre presun skladových zostatkov medzi tovarmi sa používa "presunka".
Odberateľov a dodávateľov (spoločne ich nazývame "obchodní partneri") je možné vytvárať a prezerať v sekcii obchodní partneri a následne párovať s jednotlivými skladovými pohybmi.
Nakoniec je možné porovnať reálny stav surovín na sklade so stavom evidovaným podľa systému a chýbajúce, prípadne prebytočné tovary vyhodnotiť. Tento proces sa voláme inventúra.

Používate iný skladový alebo ekonomický systém?

Ak už používate iný skladový alebo ekonomický systém, skladové hospodárstvo je možné realizovať aj v ňom. Systém PORTOS poskytuje prepojenie so účtovným a skladovým systémom Kros Omega.
Ak používate iný systém a radi by ste ho mali prepojený s PORTOSom, neváhajte nás kontaktovať.