Úvod do skladového hospodárstva

Princíp skladového hospodárstva spočíva vo vytvorení väzieb medzi dvomi druhmi tovarov:

  1. skladové karty (suroviny) - zásoby, ktoré sa nakupujú od dodávateľov

  2. receptúry (výrobky) - produkty, ktoré sa predávajú cez pokladnicu

Systém PORTOS následne na základe týchto väzieb (vlastnosť receptúrny zoznam pri úprave tovaru) pri uzatvorení dokladu automaticky v reálnom čase odťaží sklad o všetky suroviny zadané v receptúre.

Nákup tovaru od dodávateľov (odberateľov a dodávateľov je možné evidovať v sekcii obchodní partneri) je možné zadať do systému vo forme skladového pohybu "príjemka". Manuálne odťaženie skladu je možné vytvorením skladového pohybu "výdajka".

Nakoniec je možné porovnať reálny stav surovín na sklade so stavom evidovaným podľa systému. Tento proces sa označuje ako inventúra.

Systém PORTOS taktiež poskytuje prepojenie so účtovným a skladovým systémom Kros Omega.