Vymazanie skladového pohybu

Vymazaním skladového pohybu sa vrátia všetky zmeny skladových zostatkov, ktoré boli vykonané na základe tohto skladového pohybu.

Vymazanie v zozname skladových pohybov

Skladový pohyb je možné vymazať kliknutím na menu (symbol troch bodiek v poslednom stĺpci tabuľky zoznamu skladových pohybov) a zvolením možnosti Odstrániť.

Hromadné vymazanie skladových pohybov

Ak si prajete vymazať viacero skladových pohybov naraz, označením jedného alebo viacerých skladových pohybov (pomocou štvorčeka v prvom stĺpci tabuľky zoznamu skladových pohybov) sa objaví nad tabuľkou tlačidlo "Odstrániť označené".

Klávesové skratky

Označenie skladových pohybov v tabuľke je možné použitím klávesy MEDZERNÍK. Prechádzanie tabuľkou je možnéŠÍPKOU HORE a ŠÍPKOU DOLE.

Vymazanie v detaile skladového pohybu

Skladový pohyb je možné vymazať aj v jeho detaile. Kliknite na menu skladového pohybu (symbol troch bodiek v hornej časti obrazovky, vedľa tlačidiel "ZRUŠIŤ" a "ULOŽIŤ") a zvoľte možnosť "Odstrániť".

Last updated