PORTOS Dokumentácia
Ask or search…
K
Links
Comment on page

Nová on-line pokladnica

Táto sekcia obsahuje postup prihlásenia a uvedenia do prevádzky novej on-line pokladnice.

Potrebujem prihlásiť on-line pokladnicu, čo mám robiť?

Oficiálny videonávod od finančnej správy
Celý postup pozostáva z troch krokov:

1. Vytvorenie žiadosti

Na webe finančnej správy je najskôr potrebné podať žiadosť o registáciu novej on-line pokladnice.

2. Stiahnutie údajov

Druhým krokom je získanie údajov on-line pokladnice, ktoré pozostávajú z 2 súborov: identifikačných a autentifikačných údajov

3. Uvedenie do prevádzky

Po vytvorení žiadosti a stiahnutí údajov môžeme pristúpiť k aktívácii on-line pokladnice. S týmto postupom vám pomôže váš servisný technik.
Tým je proces prihlásenia a uvedenia do prevádzky dokončený.