Import inventúry zo súboru

Aplikácia PORTOS BackOffice ponúka aj možnosť importu inventúry zo súboru. Táto funkcia je vhodná najmä vtedy, ak inventúru realizujete mimo prostredia PORTOS BackOffice, napríklad pomocou zberného terminálu alebo iného špecializovaného zariadenia.

Ako importovať údaje zo súboru?

 1. V aplikácii PORTOS Backoffice otvoríme detail inventúry a stlačíme upraviť.

 2. V menu (tlačidlo so symbolom troch bodiek) v hornej časti obrazovky, vedľa nadpisu "Inventúra", vyberieme možnosť "Importovať".

 3. Do okna, ktoré sa otvorí, vložíme súbor.

 4. Aplikácia tento súbor spracuje a inventúru upraví podľa režimu, ktorý si vyberieme.

Pri importovaní údajov zo súboru sú k dispozícii sú dva režimy aplikovania množstiev:

 • Pripočítať k aktuálnym hodnotám - ak už v inventúre k určitému tovaru bolo vložené skutočné množstvo, toto množstvo bude navýšené o množstvo nájdené v CSV súbore.

 • Prepísať aktuálne hodnoty - ak už v inventúre k určitému tovaru bolo vložené skutočné množstvo, toto množstvo bude prepísané množstvom nájdeným v CSV súbore.

Podporované formáty súborov

PORTOS CSV (import z exportovaného CSV súboru)

V prípade, ak si želáte inventúru vypĺňať mimo prostredia aplikácie PORTOS BackOffice, môžeme použiť nasledovný postup:

 1. V menu (symbol troch bodiek) v hornej časti obrazovky, vedľa nadpisu "Inventúra", vyberieme možnosť "Exportovať - CSV".

 2. Na počítač sa stiahne súbor, ktorý v tabuľkovom editore (napríklad Excel) otvoríme.

 3. V stĺpci "Skutočné množstvo" vyplníme množstvá tovarov nájdené pri inventúre.

 4. Súbor uložíme a tabuľkový editor zatvoríme.

 5. V aplikácii PORTOS Backoffice v obrazovke inventúry v menu (symbol troch bodiek) v hornej časti obrazovky, vedľa nadpisu "Inventúra", vyberieme možnosť "Importovať".

 6. Do okna, ktoré sa otvorí, vložíme súbor.

 7. Aplikácia tento súbor spracuje a inventúru upraví podľa režimu, ktorý si vyberieme.

Import zo systému DECIBAR

Viac informácii o systéme DECIBAR nájdete tu.

Ako vykonať import zo systému DECIBAR?

Importovanie vykonáte nasledovne:

 1. V aplikácii Decibar Inventory SW (ktorá je dodávaná so zariadením DECIBAR) vyexportujte CSV súbor.

 2. Otvorte úpravu inventúry v aplikácii PORTOS BackOffice

 3. Z menu (symbol troch bodiek) v hornej časti obrazovky, vedľa nadpisu "Inventúra", vyberte možnosť "Importovať".

 4. Vyberte CSV súbor, v ktorom sa nachádzajú údaje zo zberného terminálu a stlačte tlačidlo "Importovať".

 5. Do okna, ktoré sa otvorí, vložíte súbor z aplikácie DECIBAR.

 6. Aplikácia PORTOS BackOffice tento súbor spracuje a vyplní nájdené množstvá do jednotlivých položiek inventúry.

Import zo zberného terminálu

Ďalší podporovaný formát súboru je tzv. formát zo zberného terminálu.

Tento je vhodný vtedy, ak používate aplikáciu PORTOS Zberný terminál (alebo iný zberný terminál, ktorý vytvára výstup vo formáte CSV alebo TXT).

Formát súboru

Súbor by mal obsahovať na jednotlivých riadkoch číselné označenie (alebo čiarový kód) tovaru. Uvedené môže byť taktiež množstvo, oddelené od čísla tovaru symbolom ; . Ak množstvo nie je uvedené, považuje sa každý riadok ako 1 kus (alebo iná množstevná jednotka) tovaru.

101
102;2
104
104
104

Súbor s takýmto obsahom reprezentuje:

 • 1 kus tovaru s kódom 101

 • 2 kusy tovaru s kódom 102

 • 3 kusy tovaru s kódom 104

Ako vykonať import?

Importovanie vykonáte nasledovne:

 1. Z menu (symbol troch bodiek) v hornej časti obrazovky, vedľa nadpisu "Inventúra", vyberte možnosť "Importovať".

 2. Vyberte CSV súbor, v ktorom sa nachádzajú údaje zo zberného terminálu a stlačte tlačidlo "Importovať".

 3. Do okna, ktoré sa otvorí, vložíte textový súbor s údajmi.

 4. Aplikácia tento súbor spracuje a vyplní nájdené množstvá do jednotlivých položiek inventúry.

Last updated