Objednávky z Bistro.sk

Vďaka integrácii s portálom Bistro.sk je možné požívať miesto štandardne dodávaného terminálu s tlačiarňou aplikáciu PORTOS Online objednávky a prijímať objednávky prostredníctvom nej.

Ako prepojiť Bistro.sk s pokladnicou Portos?

1. Kontaktovať podporu Bistro.sk

V prvom rade je potrebné obrátiť sa na technickú podporu služby Bistro.sk, ktorá Vám poskytne údaje potrebné na aktiváciu prepojenia:

  • API kľúč

  • Vektor

  • Verejný kľúč (súbor s názvom public.pem)

  • Súkromný kľúč (súbor s názvom private.pem)

V prípade, ak v systéme PORTOS evidujete skladové zostatky, alebo na prevádzke používate viacero objednávkových tlačiarní, vhodné je taktiež spárovať tovary zo systému Bistro.sk s tovarmi v systéme PORTOS. Za týmto účelom je vhodné vyžiadať si zoznam tovarov evidovaných v službe Bistro.sk.

2. Overeniť prepojenie

Technická podpora služby Bistro.sk Vám zároveň vytvorí testovaciu prevádzku, vďaka ktorej bude možné spolu s technikom k pokladninčnému systému PORTOS odskúšať funkčnosť prepojenia.

3. Prejsť na ostrú prevádzku

Ak je prepojenie odskúšané, posledným krokom je prechod na ostrú prevádzku. Kontaktuje v predstihu aspoň 1 pracovný deň vopred technickú podporu portálu Bistro.sk ohľadom odstavenia Bistro terminálu (ak sa na vašej prevádzke používa) a aktívácie prenosu objednávok priamo do pokladnice PORTOS (cez tzv. API).

Nastavenie

Pre prijímanie objednávok z portálu Bistro.sk je potrebné uviesť viaceré údaje a nastavenia, ktoré sú popísané nižšie.

Používať prepojenie s Bistro.sk

Aktivujte túto možnosť, ak si prajete prijímať objednávky z portálu Bistro.sk. Rovnako je potrebné mať aktivovanú možnosť "Používať online objednávky" v sekcii "Online objednávky".

Dopravu zabezpečuje služba Bistro kuriér

Nastavte v závislosti od toho, či prepravu zabezpečujete vo vlastnej réžii, alebo používate službu Bistro kuriér. V prípade, ak dopravu zabezpečuje Bistro kuriér, pokladničný doklad, ktorý aplikácia po potvrdení objednávky vystaví, nebude obsahovať cenu za dopravu, nakoľko je zákazníkovi fakturovaná priamo prevádzkovateľom portálu Bistro.sk.

Naopak, ak prepravu zabezpečujete vo vlastnej réžii, doprava bude vyčíslená na pokladničnom doklade.

Spracovať aj objednávky s neznámym tovarom

Zapnite, ak si želáte, aby bola objednávka spracovaná aj v prípade, ak tovar z objednávky nebude nájdený v zozname tovarov systému PORTOS.

Tlačiť bony pre neznáme tovar na predvolenej obj. tlačiarni

Zapnite, ak si želáte, aby bol vytlačený objednávkový bon na predvolenej objednávkovej tlačiarni pre tie tovary, ktoré nebudu nájdené v systéme PORTOS. Predvolenú objednávkovú tlačiareň určíte v nastaveniach zariadenia v aplikácii BackOffice.

Prefix v kóde tovaru

Zoznam produktov, ktoré sú k vašemu predajnému miestu dostupné cez portál Bistro.sk, môže niesť iné číselné označenia, ako tovary v pokladničnom systéme PORTOS.

Ak si želáte, aby sa tovary z objednávky (napríklad pre odpis surovín zo skladu, alebo z dôvodu presnejších štatistík) správne párovali s tovarmi zo systému PORTOS, je potrebné, aby ste ku každému tovaru pridelili (napríklad cez aplikáciu BackOffice) v sekcii "Kódy" kód pozostávajúci s tzv. "prefixu" a kódu tovaru z portálu Bistro.sk.

Zoznam tovarov spolu s číselnými identifikátormi Vám poskytne správca systému Bistro.sk.

Príklad: tovar Hovädzí burger je v službe Bistro.sk evidovaný pod číslom 123, ale v systéme PORTOS je Hovädzí burger evidovaný pod číslom 100. V nastaveniach online objednávok je uvedený prefix bistro-, vo vlastnostiach tovaru teda vložíme do sekcie "Kódy" hodnotu bistro-123.

Číslo platidla objednávky uhradenej online

Číslo platidla, ktoré bude použité pri tlači pokladničného dokladu pri objednávke, ktorá bola uhradená online, cez portál Bistro.sk.

Číslo platidla objednávky s doručením na adresu

Číslo platidla, ktoré bude použité pri tlači pokladničného dokladu pri objednávke, ktorá nebola uhradená online a bude doručená zákazníkovi na jeho adresu.

Číslo platidla objednávky s vyzdvihnutím

Číslo platidla, ktoré bude použité pri tlači pokladničného dokladu pri objednávke, ktorá nebola uhradená online a bude vyzdvihnutá zákazníkom na predajnom mieste.

Interval načítania objednávok

Počet sekúnd, po ktorých aplikácia opakovane načíta zoznam nových objednávok z portálu Bistro.sk.

Klientské API ID

Identifikátor vašej prevádzky na portáli Bistro.sk. Túto informáciu Vám poskytne správca systému Bistro.sk.

Vektor

Vektor používaný pri komunikácii s portálom Bistro.sk. Túto informáciu Vám poskytne správca systému Bistro.sk.

Verejný kľúč

Verejný kľúč používaný pri komunikácii s portálom Bistro.sk. Súbor s verejným kľúčom Vám poskytne správca systému Bistro.sk. Tento súbor si uložte na počítači, kde budete používať aplikáciu Online objednávok. Pre nastavenie stlačte tlačidlo "Zmeniť" a po otvorení dialógového okna určite, kde sa súbor nachádza.

Súbor zvyčajne nesie názov public.pem.

Súkromný kľúč

Súkromný kľúč používaný pri komunikácii s portálom Bistro.sk. Súbor so súkromným kľúčom Vám poskytne správca systému Bistro.sk. Tento súbor si uložte na počítači, kde budete používať aplikáciu Online objednávok. Pre nastavenie stlačte tlačidlo "Zmeniť" a po otvorení dialógového okna určite, kde sa súbor nachádza.

Súbor zvyčajne nesie názov private.pem.

Last updated