Otvorené účty

Aplikácia PORTOS Mobilný čašník umožňuje udržiavať obsluhe dokonalý prehľad o dianí na rajóne vďaka možnosti vytvorenia zón (miestností) a stolov v nich.

Obrazovka otvorené účty je dostupná po prihlásení a obsahuje prístup k otvoreným účtom.

Zoznam zón

Otvorené účty sú zoskupené do skupín, medzi ktoré patria:

 • Abecedne zoradený zoznam všetkých zón. Pre každú zónu, ktorú v systéme PORTOS vytvoríte, je zobrazená v aplikácii PORTOS Mobilný čašník samostatná skupina.

 • So sebou: skupina účtov, ktorá obsahuje všetky účty, ktoré majú ako typ nákupu nastavenú voľbu "So sebou".

 • Rozvoz: skupina účtov, ktorá obsahuje všetky účty, ktoré majú ako typ nákupu nastavenú voľbu "Rozvoz". Vrátane tých, ktoré sú zároveň priradené k niektorému zo stolov.

 • Nezaradené účty: skupina všetkých účtov, ktoré nie sú založené v žiadnej zóne (nemajú pridelený žiaden stôl). Vrátane tých, ktoré sú zároveň priradené k niektorému zo stolov.

 • Všetky doklady: skupina účtov naprieč všetkými zónami vrátane tých, ktoré sú evidované ako nezaradené.

Tip: Systém PORTOS umožňuje určiť, či sú používateľovi zovbrazené všetky účty, alebo iba tie, ktoré sám vytvoril. Nastavenie vykonáte v aplikácii PORTOS BackOffice, v oprávneniach používateľa.

Tip: Vytvorenie a úprava zón je možná v aplikácii BackOffice, v sekcii Nastavenia - Zóny.

Prispôsobenie zoznamu zón

Pre prispôsobenie toho, aké skupiny účtov bude aplikácia zobrazovať, klepnite v hlavnej ponuke na možnosť Nastavenia a následne keplnite na položku Predaj. Prepínačmi v časti "Zoznam zón" si upravíte, ktoré položky zo zoznamu zón budú zobrazené na obrazovke otvorených účtov.

Nastavenie zoznamu zón pozostáva z týchto možností:

 • Zobraziť skupinu So sebou: Týmto prepínačom upravíte, či sa táto skupina bude nachádzať v zozname zón.

 • Zobraziť skupinu Rozvoz: Týmto prepínačom upravíte, či sa táto skupina bude nachádzať v zozname zón.

 • Zobraziť skupinu nezaradené: skupina účtov "nezaradené" obsahuje všetky účty, ktoré nemajú priradené umiestnenie a teda účet nie je priradený k žiadnemu stolu. Týmto prepínačom upravíte, či sa táto skupina bude nachádzať v zozname zón.

Zmena zóny

Prepínanie medzi zónami je možné gestom posunutia cez obrazovku vľavo alebo vpravo, ako je znázornené na animácii nižšie, prípadne použitím indikátora na spodnej strane obrazovky.

Zmena spôsobu zobrazenia účtov

Zobrazenie účtov je možné prispôsobiť stlačením tlačidla so symbolom oka, v hornej časti obrazovky.

Na výber sú režimy:

 • Zoznam: účty sú zobrazené vo forme tabuľky.

 • Dlaždice: účty (v prípade zón stly) sú zobrazené vo forme dlaždíc

 • Mapa (tento režim je dostupny iba pre zariadenia s väčším rozmerom obrazovky, ako napríklad tablet): Otvorené účty sú zoskupené, podobne ako v režime "Dlaždice", do stolov. Na rozdiel od režimu "Dlaždice" sú však stoly zobrazené vo farbe, rotácii či tvare, v akom sú nastavené v zóne.

Zobrazenie v režime "Zoznam"

V zobrazení v režime zoznamu sú účty zobrazené v tabuľke (v prípade väčších obrazoviek), alebo v dlaždiciach usporiadaných v riadkoch pod sebou (v prípade menších obrazoviek).

Zobrazenie v režime "Dlaždice"

Ak je zvolená skupina účtov reprezentujúca zónu, každá dlaždica reprezentuje jeden stôl tejto zóny a obsahuje nasledovné informácie:

 • názov stola

 • počet účtov, ktoré sú umiestnené na tomto stole

 • celkovú hodnotu všetkých účtov na tomto stole

V prípade, ak je zobrazená iná skupina účtov (napríklad "Nezaradené účty" alebo "Všetky účty"), každá dlaždica reprezentuje jeden účet. Dlaždica v tomto prípade obsahuje nasledovné informácie:

 • názov účtu (so slovom Účet)

 • celkovú hodnotu účtu

Aktualizácia zoznamu účtov

Aplikácia PORTOS Mobilný čašník si udržiava spojenie so serverom PORTOS, preto sú všetky údaje neustále aktuálne. V prípade sieťového výpadku je však možné zoznam účtov ručne aktualizovať, a to stlačením tlačidla s ikonkou šípky v krúžku, ktoré sa nachádza v aplikačnej lište.

Last updated