Premenovanie účtu

Názov účtu je možné zmeniť stlačením tlačidla Premenovať, kt. sa nachádza v aplikačnej lište v obrazovke predaja, alebo stlačením klávesy F2.

Pre nastavenie názvu účtu stlačte tlačidlo Premenovať (alebo klávesu ENTER). Ak si neželáte meniť názov účtu, stlačte tlačidlo Zrušiť (alebo klávesu ESC).

Informácia: Názov účtu je vyobrazený aj na vytlačenom pokladničnom doklade.

Last updated