Expose

Čo je to Expose a na čo slúži?

Služba Expose umožňuje bezpečne zverejniť Portos API na internete prostredníctvom HTTPS protokolu. Vaša Portos API bude dostupná online prostredníctvom zabepečeného šifrovaného spojenia, s ochranu pred neoprávneným prístupom.

Expose zriadite bez komplikovanej konfigurácie smerovača, inštalácie aplikácií tretích strán či bez nutnosti vlastniť statickú IP adresu. Je to ideálny spôsob, ako využívať Portos API z akejkoľvek cloudovej aplikácie alebo e-shopu.

Postup aktivácie

Pre aktivovanie expose rozšírenia budeme potrebovať nasledovné údaje k expose službe:

 • Názov subdomény

 • Verejný kľúč

 • Súkromný kľúč

Expose rozšírenie aktivujete podľa postupu nižšie:

 1. Otvorte aplikáciu Portos BackOffice a prihláste sa.

 2. V hlavnom menu kliknite v sekcii "Systém" na položku "Rozšírenia".

 3. Zobrazí sa zoznam rozšírení systému. V časti "Expose" stlačte tlačidlo "Spravovať". Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami, na ktorej sú k dispozícii nastavenia popísané nižšie

Prístupové údaje

 • Verejný kľúč: bezpečnostný kľúč, ktorý poskytuje prevádzkovateľ systému Expose.

 • Súkromný kľúč: bezpečnostný kľúč, ktorý poskytuje prevádzkovateľ systému Expose.

 • Názov subdomény: subdoména, ktorú priradil prevádzkovateľ systému Expose. Každá Portos API má vlastný názov subdomény. API bude následne dosutpná na adrese vo formáte https://{názov-subdomény}.expose.ninedigit.sk.

 • Prostredie: umožňuje zvoliť Expose server. Štandardne používame produkčné prostredie.

Prístup k údajom z Cloudu

 • Prístup k všetkým údajom: určuje, či budú údaje z Portos API dostupné na verejnej URL. K dispozícii sú tieto možnosti:

  • Povoliť: na verejnej HTTPS adrese bude dostupné kompletné API rozhranie systému Portos.

  • Zakázať: dostupné budú iba údaje potrebné pre činnosť tých rozšírení, ktoré používajú službu Expose (napr. Wolt)

Last updated