Nastavenia

Pre prístup k nastaveniam rozšírenia Qerko:

  • otvorte aplikáciu Portos BackOffice a prihláste sa.

  • v hlavnom menu kliknite v sekcii "Systém" na položku "Rozšírenia".

  • Zobrazí sa zoznam rozšírení systému. V časti "Qerko" stlačte tlačidlo "Spravovať".

Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami, na ktorej sú k dispozícii nastavenia popísané nižšie.

Ostatné nastavenia sú k dispozícii v Qerko restaurant admin.

Základné nastavenia

Aktívne

Určuje, či je rožšírenie aktívne. Pre vypnutie rozšírenia Qerko deaktivujte túto možnosť.

API kľúč

API kľúč vo formáte xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx, ktorý je jedinečný pre vašu reštauráciu. Získate ho v Qerko restaurant admin, prípadne od technickej podpory Qerko.

Objedávanie

Objednávanie na nový účet

V prípade, ak túto možnosť zapnete, hosť bude môcť zadať objednávku aj na stôl, na ktorom ešte nie je vytvorený žiaden účet. V prípade, ak túto možnosť vypnete, hosť si bude môcť objednať až po tom, ako obsluha v systéme PORTOS účet vytvorí. Vypnite, ak si želáte objednávky prijímať iba v režime "take away".

Doobjednávanie na účet

V prípade, ak túto možnosť zapnete, hosť bude môcť doplniť na existujúci účet nové tovary. Vypnite, ak si želáte objednávky prijímať iba v režime "take away".

Objednávka so sebou

Povolí objednávanie v režime "so sebou", ktoré hosť zadáva prostredníctvom špeciálneho "Take away" QR kódu.

Tlačiť potvrdenie o objednávke

Určuje, či bude pre presonál po každej objednávke zo systému Qerko vytlačené potvrdenie na zvolenom fiskálnom zariadení.

Platby

Fiskálne zariadenie

Fiskálne zariadenie, na ktorom bude vykonané uzatvorenie dokladu po platbe cez Qerko.

Na tomto fiskálnom zariadení sú zároveň tlačené potvrdenia o objednávke, či o platbe v prípade, ak sú tieto možnosti zapnuté.

Forma dokladu

Forma, v ktorej bude vyhotovený doklad po platbe cez Qerko. K dipozícii sú možnosti "Papierový doklad" a "E-doklad".

Odporúčame použitie e-dokladu, kedy hosť, ktorý od stola zaplatí, dostane účtenku priamo na svoj email a nemusí ju tak pýtať od obsluhy.

V prípade použitia eKasy typu Portos eKasa je pre použitie e-dokladu potrebné v eKasa nastaveniach vložiť SMTP údaje k emailovej schránke, z ktorej budú e-doklady odosielané.

Platidlo

Platidlo, pod ktorým bude evidovaná úhrada cez aplikáciu Qerko.

Pre prehľadnosť štatistík odporúčame niektoré z nepoužívaných platidiel premenovať na "Qerko" (zoznam platidiel nájdete v menu v sekcii "Nastavenia - Platidlá").

Trieda DPH pre prepitné

Určuje, v akej triede (a prislúchajúcej sadzbe) DPH bude evidovaná položka reprezentujúca prepitné.

Trieda DPH pre zľavy

Určuje, v akej triede (a prislúchajúcej sadzbe) DPH bude evidovaná položka reprezentujúca zľavu.

Povoliť čiastočnú úhradu

Určuje, či zákazník môže uhradiť iba časť dokladu.

Podnik prijíma prepitné

Určuje, či je dovolené nechať prepitné (v hotovosti, alebo kartou). Spôsob prepitného sa určuje v prostredí Qerko Restaurant admin.

V prípade, ak je tento prepínač zapnutý, v prostredí Qerko restaurant admin je možné určit formu prepitného:

  • hotovostné: aplikácia vyzve kupujúceho, aby prepitné nechal obsluhe v hotovosti

  • bezhotovostné: prepitné sa uvedie v aplikácii Qerko v procese platby (v percentách, alebo v absolútnej hodnote) a je súčasťou platby.

V prípade, ak je tento prepínač vypnutý, v aplikácii Qerko sa nezobrazí ani výzva na ponechanie prepitného v hotovosti, ani možnosť zadať prepitné pri platbe.

Tlačiť potvrdenie o platbe

Určuje, či bude pre presonál po každej platbe zo systému Qerko vytlačené potvrdenie na zvolenom fiskálnom zariadení.

Tlačiť očistené prepitné

Určuje, či na potvrdení o platbe bude zobrazené očistené prepitné pre personál.

Pomer čiastky z prepitného určenej pre personál je možné určiť v prostredí Qerko Restaurant admin.

Digitálne menu

Sklad

Sklad, z ktorého budú v aplikácii Qerko zobrazované tovary.

Tovar je vypredaný

Určuje, kedy bude tovar (typu skladová karta) označený ako vypredaný. Podporované sú tieto režimy:

  • Nikdy: tovar bude možné objenať bez ohľadu na aktuálny skladový zostatok.

  • Pod minimálnym skladovým zostatkom: tovar bude možné objednávať, ak nemá nastavené žiadne minimálne skladové množstvo, alebo pokiaľ bude jeho skladový zostatok rovný alebo väčší, ako minimálne skladové množstvo.

  • Pri nulovom skladovom zostatku: tovar bude možné objednávať, pokiaľ bude jeho skladový zostatok rovný, alebo väčší, ako nula.

Odpočet skladových zostatkov sa v systéme PORTOS realizuje v momente uzatvorenia/vyplatenia dokladu. Správnu indikáciu vypredaných produktov v aplikácii Qerko je preto možné docieliť iba za predpokladu, ak:

  • sa Qerko používa v režime predom platených objednávok.

  • je v systéme PORTOS aktualizovaný stav skladových zásob.

Odoslať menu pri štarte

Určuje, či sa pri štarte služby, alebo zmene nastavení, automaticky odošle digitálne menu do aplikácie Qerko.

Menu sa synchronizuje medzi aplikáciou Qerko a systémom PORTOS približne raz za 2 minúty, fotografie približne raz za 5 minút.

Expertné nastavenia

Prostredie

Určuje prostredie aplikácie Qerko. Predvolená hodnota je "Produkčné". Vývojové prostredie je určené iba pre demo reštaurácie určené pre softvérových vývojárov, alebo testerov.

Last updated