Platidlá

Platidlom sa označuje spôsob, ktorým vaši klienti uhrádzajú nákupy (pokladničné doklady). Slúžia aj pre udržanie prehľadu vo finančných tokoch na vašom predajnom mieste, nakoľko rozpis platidiel je dostupný pri prehľadoch tržieb v systéme. Účtujúci tak presne vie, koľko peňazí prijal v hotovosti, cez platobný terminál, alebo v inej forme.

Zoznam platidiel

Zoznam všetkých existujúcich platidiel je možné prezerať v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Platidlá.

Vytvorenie nového platidla

Nové platidlo vytvoríme stlačením tlačidla PRIDAŤ, ktoré sa nachádza v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Platidlá, nad tabuľkou platidiel.

Aplikácia nás presmeruje do obrazovky úpravy platidla, kde je možné nastaviť jeho vlastnosti. Po vložení všetkých potrebných údajov platidlo vytvoríme stlačením tlačidla "Vytvoriť".

Číslo

Číselné označenie platidla v rozmedzí 1 až 10.

Popis

Slúži na popísanie platidla. Viditeľné na doklade.

Kategória

Umožňuje určiť predvolené hotovostné a bezhotovostné platidlo, ktoré je prioritne zobrazované v aplikácii PORTOS Pokladňa.

Aktívne

Určuje, či bude toto platidlo možné použiť, teda či je dostupné v zozname platidiel v aplikácii PORTOS Pokladňa alebo PORTOS Mobilný čašník.

Vydávanie

Určuje, či je z platidla možný výdavok pri prevyšujúcej úhrade.

Vymazanie platidla

Existujúce platidlo vymažeme stlačením tlačidla Odstrániť, ktoré sa nachádza v ponuke (tlačidlo so symbolom troch bodiek) v poslednom stĺpci tabuľky platidiel.

V prípade, že si prajete odstrániť viacero platidiel naraz, označte riadky pomocou prvého stĺpca tabuľky a následne kliknite na tlačidlo "Odstrániť označené".

Last updated