PORTOS Dokumentácia
Ask or search…
K
Links

Vymazanie účtu

Ak si želáme vymazať účet, v obrazovke otvorených účtov, kliknutím označíme požadovaný účet a v aplikačnej lište stlačíme tlačidlo so symbolom Vymazať účet (alebo klávesu DELETE).
V režime zobrazenia zoznam je potrebné kliknúť na riadok s účtom, ktorý si želáte vymazať. Ak si želáte vymazať viacero účtov naraz, zakliknete boxy na začiatku riadku.
Režim zobrazenia zoznamu
V režime zobrazenia dlaždice (alebo mapy) je potrebné kliknúť na dlaždicu (stôl) s účtom, ktorý si želáte vymazať. Na pravom paneli sa zobrazia účty na danom stole. Kliknete na požadovaný účet a tlačidlom so symbolom Vymazať účet (alebo klávesu DELETE) ho vymažete.
Režim zobrazenia dlaždice
Ak si želáte vymazať viacero účtov naraz, v ľavom paneli zón zvoľte Všetky účty a zobrazí sa vám zoznam účtov. Zakliknete boxy na začiatku riadku tých účtov, ktoré si želáte vymazať. Potom stlačte tlačidlo so symbolom Vymazať účet (alebo klávesu DELETE).
Ak účet neobsahuje žiadne položky, je možné ho vymazať bez potvrdenia. Ak účet obsahuje položky, otvorí sa vám potvrdzujúce okno ktoré vidíte nižšie.
Potvrdenie vymazania účtu, ktorý obsahuje položky.