Vymazanie účtu

Upozornenie

Vymazanie účtu je nevratná operácia. Pre zamedzenie omylov je možné jednotlivým používateľom zamedziť oprávnenie pre odstránenie účtu.

Ak si želáme vymazať účet, v obrazovke otvorených účtov, kliknutím označíme požadovaný účet a v aplikačnej lište stlačíme tlačidlo so symbolom Vymazať účet (alebo klávesu DELETE).

V režime zobrazenia zoznam je potrebné kliknúť na riadok s účtom, ktorý si želáte vymazať. Ak si želáte vymazať viacero účtov naraz, zakliknete políčka v prvom stĺpci tabuľky.

V režime zobrazenia dlaždice (alebo mapy) je potrebné kliknúť na dlaždicu (stôl) s účtom, ktorý si želáte vymazať. Na pravom paneli sa zobrazia účty na danom stole. Kliknete na požadovaný účet a stlačením tlačidla Vymazať účet (tlačidlo so symbolom koša) alebo klávesy DELETE ho vymažete.

Hromadné vymazanie účtov

Ak si želáte vymazať viacero účtov naraz, zobrazte účty vo forme zoznamu a označte v prvom stĺpci tabuľky tie účty, ktoré si želáte odstrániť. Potom stlačte tlačidlo "Vymazať" s ikonkou koša, alebo stlačte klávesu DELETE.

Aplikácia vás vyzve na potvrdenie vymazania zvolených účtov.

Vymazanie neprázdneho účtu

V prípade, ak účet nie je prázdny a obsahuje položky, pred vymazaním vás aplikácia vyzve na potvrdenie vymazania neprázdneho účtu.

Last updated