Stiahnutie údajov

Stiahnutie identifikačných a autentifikačných údajov on-line pokladnice.

Pre stiahnutie údajov on-line pokladnice je potrebné najskôr podať žiadosť o pridelenie kódu on-line pokladnice. Ak ste žiadosť ešte nepodali, podajte ju podľa postupu v sekcii Žiadosť o pridelenie kódu.

pageŽiadosť o pridelenie kódu

Postup pre stiahnutie údajov novej on-line pokladnice

Aby ste mohli eKasa pokladnicu používať, je potrebné si z webovej stránky finančnej správy stiahnúť 2 súbory:

  1. identifikačné údaje

  2. autentifikačné údaje

Poďme teraz spoločne, krok za krokom, tieto údaje získať.

1. Prihláste sa na portál finančnej správy

V internetovom prehliadači otvorte adresu financnasprava.sk.

V pravom hornom rohu stlačte tlačidlo "Prihlásenie".

Zvoľte spôsob prihlásenia.

Ak nemáte potrebne údaje pre žiaden zo spôsobov prihlásenia, poraďte sa s osobou, ktorá tieto údaje má - napríklad Váš účtovník.

2. Prechod do eKasa zóny

Po prihlásení sa na portál finančnej správy kliknite v pravom dolnom rohu, v sekcii "Autorizované služby" na možnosť "eKasa".

Stlačením tlačidla OK potvrďte výzvu o tom, že budete presmerovaní mimo portál finančnej správy. Následne sa otvorí sa eKasa zóna.

Ak sa vám eKasa zóna neotvorila, znamená to, že Vaša žiadosť o pridelenie kódu on-line poklanice ešte nebola spracovaná. Zopakujte tento postup neskôr.

3. Prechod na zoznam on-line pokladníc

V ponuke na ľavej strane zvoľte možnosť "Pokladnice e-kasa klient". Zobrazí sa Vám tabuľka so všetkými on-line pokladnicami.

4. Získanie identifikačných údajov

Nájdite v tabuľke tú on-line pokladnicu, pre ktorú potrebujete získať údaje a stlačte tlačidlo "Detail". Zobrazia sa Vám podrobnosti tejto on-line pokladnice.

Stlačte tlačidlo "Stiahnúť identifikačné údaje". Prehliadač začne sťahovať súbor formátu XML - identifikačné údaje Vašej on-line pokladnice.

Ak máte prihlásené viaceré on-line pokladnice, ktoré chcete uviesť do prevádzky, tento bod je potrebné opakovať pre každú z nich.

5. Získanie autentifikačných údajov

V hlavnej ponuke na ľavej strane stlačte možnosť "Žiadosti o nové autentifikačné údaje".

Klinite na tlačidlo "Nové autentifikačné údaje". Zvoľte kód on-line pokladnice, pre ktorú si prajete získať autentifikačné údaje. Zadajte taktiež heslo - to si zapamätajte, pretože ho budete potrebovať pri procese uvádzania on-line pokladnice do prevádzky.

Stlačte tlačidlo vytvoriť.

Ste presmerovaní do prehľadu žiadostí o autentifikačné údaje. Pri žiadosti, ktorú sme práve vytvorili, je uvedený stav žiadosti "Prebieha spracovanie". Do pár minút by sa mal stav žiadosti zmeniť na "Spracovanie ukončené".

Ak sa žiadosť už dostala do stavu "Spracovanie ukončené", stlačte tlačidlo "Stiahnúť autentifikačné údaje".

Ak máte prihlásené viaceré on-line pokladnice, ktoré chcete uviesť do prevádzky, tento bod je potrebné opakovať pre každú z nich.

6. Hotovo! 🎉

Úspešne sme získali autentifikačné a identifikačné údaje on-line pokladnice. Oba súbory, spolu s heslom k certifikátu, budú potrebné pri spojazdňovaní pokladničného programu. Uložte si ich preto tak, aby ste ich vedeli nájsť.

Last updated