Integrácia
Prepojenie systému PORTOS so softvérmi tretích strán
Systém PORTOS umožňuje prepojenie akéhokoľvek systému dvoma spôsobmi:

HTTP WEB API

Kompletné programátorské rozhranie pre plnohodnotnú výmenu údajov.

Textové "PDA" súbory

Zjednodušené rozhranie pracujúce na princípe výmeny textových súborov.