Inštalácia a odinštalácia

Ako zíkať aplikáciu PORTOS Zberný terminál

Inštalátor aplikácie Vám poskytne Váš servisný technik. Pre použitie aplikácie PORTOS Zberný terminál je nutné mať nainštalovaný systém PORTOS vo verzii 3.2 alebo novšej.

Softvérové požiadavky

  • Operačný systém Windows 7 SP1 alebo novší

  • Behové prostredie .NET Core 3.1 (v sekcii Run desktop apps zvoľte Download x64, ak používate 64-bitový operačný systém, alebo Download x86, ak používate 32-bitový operačný systém).

Inštalácia

Inštalácia aplikácie PORTOS Zberný terminál je jednoduchá. Aplikáciu je možné nainštalovať spustením MSI inštalátora a nasledovania pokynov. Po dokončení inštalácie sa nachádza zástupca pre spustenie aplikácie na pracovnej ploche a v ponuke štart.

Odinštalácia

Aplikáciu odinštalujete v ovládacom panely operačného systému Windows, v sekcii Pridať alebo odobrať programy.

Last updated