Vymazanie tovaru

Tovar je možné vymazať kliknutím na menu (symbol troch bodiek v poslednom stĺpci tabuľky zoznamu tovarov) a zvolením možnosti Odstrániť.
Ak si prajete vymazať viacero tovarov naraz, označením jedného alebo viacerých tovarov (pomocou štvorčeka v prvom stĺpci tabuľky zoznamu tovarov) sa objaví nad tabuľkou tlačidlo Odstrániť označené.
Odstrániť je možné len tie tovary, ktoré sa nenachádzajú v otvorených účtoch. Pred úpravou skladu preto overte, či sa v pokladnici nenachádzajú otvorené účty.
Klávesové skratky
Označenie tovarov v tabuľke je možné použitím klávesy MEDZERNÍK. Prechádzanie tabuľkou je možnéŠÍPKOU HORE a ŠÍPKOU DOLE.
Ak si želáte hromadne vymazať všetky tovary, čas vám ušetrí použitie aplikácie PORTOS Link, ktorá umožňuje hromadné prečistenie skladu (tovarov, tovarových skupín a skladov).